Informacje

cropped-not_blue.jpg


SPOTKANIE
WIELKOPOLSKIEJ  RADY POROZUMIENIA
POZNAŃ
26 października 2021 roku


         W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rad FSN-T NOT z Poznania,
z Kalisza, z Konina i z Piły.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali:
 
 Bernard Bartosik – Prezes
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes
 
Celem spotkania była wymiana doświadczeń działalności Terenowych Jednostek Organizacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Podczas potkania złożono gratulacje nowo wybranym członkom władz naszego Stowarzyszenia na kadencję  2021-2025. 
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
14 października 2021 roku

Podczas posiedzenia:
 1. Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec sierpnia 2021 roku.
 2. Omówiono udział w obchodach 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP oraz inauguracji Roku Akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
 3. Przedstawiono wyniki wyborów władz Zarządu Głównego FSN-T NOT.
 4. Wybrano przedstawicieli na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia.
 5. Przedstawiono propozycje obchodów 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 6. Omówiono wyjazd naukowo-techniczny zorganizowany przez SEP Oddział Pilski obejmujący okolice Jeleniej Góry oraz wstępnie zaplanowano na przyszły rok wyjazd członków SN-T do firmy UNIMETAL w Złotowie.
 7. Przedyskutowano sprawy bieżące działalności: wynajem pomieszczeń, remonty oraz zagospodarowanie terenów przyległych do Domu Technika.INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022
PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE

11 października 2021 roku


Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelną Organizację Techniczną
Radę Regionalną w Pile

reprezentował

Bernard Bartosik – Prezes 
JUBILEUSZ 85-LECIA
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
8 października 2021 roku


W uroczystości uczestniczył

Jerzy Ćwiszewski
 Wiceprezes FSN-T NOT RR w Pile

Proszę kliknąć zdjęcie, by je powiększyć.
WYBORY WŁADZ NACZELNYCH
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 
KADENCJA 2021-2025

Wybory odbyły się 27 września 2021 roku.

PREZES
Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP)

ZARZĄD
Stefan Góralczyk (TKiHT), Marek Grzywacz (SEP), Jerzy Markowski (SITG),
Tadeusz Pawłowski (SIMP), Kamil Wójcik (SWTP),
Bożena Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Dawid Myszka (STOP).

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka (PZITB),
Anna Różycka (SITK RP), Łukasz Zieliński (SWTP), Cezary świstak (SITLiD),
Juliusz Talarczyk (SEP). 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
21 września 2021 roku

Podczas zjazdu:

 1. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe (bilans) FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za 2020 rok.
 2. Zatwierdzono (częściowo zrealizowany) plan pracy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na 2021 roku – zapoznano uczestników zebrania z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za okres 2017-2020.
 4. Dokonano wyboru nowych władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na kadencję 2021-2025.

ZARZĄD

Bernard Bartosik  (PZITB) – Prezes

Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes

Leopold Fitowski (TKP) – Wiceprezes

Zbigniew Chojnacki (SEP) – Sekretarz

Mirosław Lisowski (SEP) – Członek

Henryk Dytko (SITPNiG) – Członek

Łukasz Fornal (SIMP)- Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Wioletta Jarek (SITPNiG) – Przewodnicząca

Edmund Kuźniak (SEP) – Sekretarz

Wiesław Słodowicz (SIMP) – Członek

Na koniec przekazano podziękowania ustępującym działaczom władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile kol. Tadeuszowi Rzemykowskiemu, kol. Bolesławowi Kosowiczowi i kol. Lechowi Żakowi.
Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
15 września 2021 roku
 

     Tematem posiedzenia była ocena działalności statutowej i gospodarczej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2020 roku.

     Z uwagi na kończącą się kadencję działalności władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym sprawozdaniem merytoryczno-finansowym za okres 2017-2020.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
4 sierpnia 2021 roku
 
     Zebranie poświęcone było sprawom związanym z przeniesieniem węzła cieplnego i zagospodarowaniem terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.

     W drugiej części zebrania uczestniczyli przedstawiciele firmy Spółka ONYX – Bulwary Sp. z o.o. w Pile.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
29 lipca 2021 roku

Podczas posiedzenia:

 1.  Omówiono przeniesienie węzła cieplnego oraz zagospodarowanie terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.
 2.  Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec czerwca 2021 roku.
 3.  Omówiono przebieg remontu Domu Technika związanego z wymianą oświetlenia bocznego korytarzy.
 4.  Przedstawiono przebieg i wyniki zebrania wyborczego TJO FSN-T NOT województwa wielkopolskiego.
 5.  Zatwierdzono zmiany w zatrudnieniu na stanowisku dozorcy i konserwatora zieleni.
 6.  Przedstawiono zmiany w wynajmowanych pomieszczeniach Domu Technika.
 7.  Zatwierdzono regulamin wyborów Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZEBRANIE WYBORCZE
TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FSN-T NOT
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

POZNAŃ, 3 lipca 2021 roku

        W zebraniu brali udział przedstawiciele Rad FSN-T NOT w Poznaniu, Kaliszu Koninie i Pile.

        Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile, zgodnie z Uchwałą z 24 września 2020 roku Walnego Zjazdu Delegatów TJO FSN-T NOT RR w Pile reprezentowali:

 • Kolega Jerzy Ćwiszewski,
 • Kolega Lech Żak.

        Zebranie odbyło się w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie wyborczym delegatów do Rady Krajowej FSN-T NOT wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 87/XXV Rady Krajowej z 4 września 2020 roku.

W głosowaniu tajnym Delegatem do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Zbigniew Bajcar, reprezentant TJO z Konina.

W głosowaniu tajnym Zastępcą Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Edmund Przybyłowicz, reprezentant TJO z Poznania.

        Protokół zebrania wyborczego znajduje się w dokumentach FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
9 czerwca 2021 roku
 
Podczas zebrania:
   1. Przedstawiono wyniki finansowe Stowarzyszenia na koniec kwietnia 2021 roku.
   2. Poinformowano o końcowym rozliczeniu z ZG FSN-T NOT z tytułu opłaty majątkowej.
   3. Omówiono przebieg remontów Domu Technika:
  – położenie wykładziny na części korytarzy,
  – malowanie części korytarzy i pomieszczeń,
  – realizacja dalszych remontów – wymiana okien.
 1. Przedyskutowano przebieg prac związanych z doprowadzeniem do odbioru dodatkowo wybudowanej klatki schodowej.
 2.  
 3. Przedyskutowano zagospodarowanie terenów przylegających do działki, na której znajduje się Dom Technika oraz konieczność rozpoczęcia rozmów na temat przeniesienia węzła cieplnego.
 4.  
 5. Poinformowano o zbliżającym się jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 6.  
 7. Ustalono termin posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów SN-T.
 8.  
 9. Zapoznano się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz z zasadami naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.
 10.  
 
          


 

Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
25 lutego 2021 roku


Podczas posiedzenia:

 1. Przedstawiono wyniki finansowe za 2020 rok i wyniki finansowe za styczeń 2021 roku.
 2. Ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów SN-T sprawozdawczo – wyborczego na wrzesień bieżącego roku.
 3. Zatwierdzono plan remontów Domu Technika na 2021 rok: remont zaworów głównych CO, położenie wykładziny w częściach korytarzy, dalsza wymiana okien.
 4. Omówiono wynajem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
 5. Przedstawiono ofertę dewelopera w sprawie kupna Domu Technika.
 6. Poinformowano członków Zarządu o przypadającej w 2021 roku trzydziestej rocznicy oddania do użytkowania Domu Technika w Pile (nastąpiło to 1 września 1991 roku).
 7. Zapoznano się z realizacją opłat w stosunku do Zarządu Głównego FSN-T NOT w ramach podpisanego porozumienia.


 

 

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA

29 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano

Koledze Tadeuszowi Rzemykowskiemu

za pełnienie funkcji

Prezesa FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile

w okresie

od grudnia 2016 roku do listopada 2020 roku
 
 

 


 

 


14 grudnia 2020 roku

 SPAWANIE METALI

XII seminarium naukowo-techniczne
ODWOŁANE
 
 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T Rady Regionalnej w Pile poprzedzone zebraniem Zarządu. Minutą ciszy uczczono pamięć św. p. Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu. W zebraniu uczestniczyła wdowa po zmarłym Lidia Wernerowska, której przekazano podziękowania za ogromne zaangażowanie męża w prace społeczne na rzecz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Stowarzyszeń. Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku oraz zatwierdzenie częściowo już zrealizowanego planu działalności w 2020 roku.
22 września 2020 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku. Komisja nie wniosła uwag i na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Podczas posiedzenia dokonano wyborów uzupełniających do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po odwołaniu Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu, Członkiem Zarządu  został wybrany Lech Żak (SEP). Zatwierdzono wybranego przez Zarząd nowego Sekretarza Zarządu, dotychczasowego Członka Zarządu, Bernarda Bartosika (PZITB). Po odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Henryka Dytko (SITPNiG), z uwagi na przyjęcie przez niego funkcji Delegata do FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, Członkiem Komisji Rewizyjnej została Wioletta Jarek (SITPNiG) .
Wybrano również Delegatów na posiedzenie wyborcze Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Delegatami zostali: Jerzy Ćwiszewsk(SIMP) – Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Lech Żak (SEP) – Członek Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Na koniec przedyskutowano problematykę działalności Stowarzyszeń w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
16 czerwca 2020 roku
 
Podczas posiedzenia:
 • wybrano nowego Sekretarza Zarządu,
 • podjęto decyzję w sprawie najmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO Człowiek,
 • omówiono przebieg obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego i Światowych Dni Inżyniera na Politechnice Poznańskiej,
 • przedstawiono wyniki finansowe działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec kwietnia 2020 roku,
 • zapoznano się z przebiegiem zaplanowanych remontów w Domu Technika,
 • poinformowano o zagospodarowaniu części gablot przeznaczonej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego,
 • przedstawiono działalność FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 • Zaplanowano nowy termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 
 


 
 


UWAGA!


    Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostaje zaplanowane na 27 marca 2020 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz posiedzenie Zarządy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Odwołane zostaje również zaplanowane na 23 marca 2020 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
 
 


Światowy Dzień Inżyniera
4 marca 2020 roku
W Polsce Światowy Dzień Inżyniera obchodzony był w Auli Magnata w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Politechnika Poznańska. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:
 • Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Bernard Bartosik – Członek Zarządu
 • Łukasz Fornal – Delegat SIMP
 • Przemysław Turuk – absolwent Politechniki Poznańskiej

Obchody poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Były również okazją do promocji inżynierii wśród ludzi jako kariery zawodowej. Międzynarodowe święto było okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w promocji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

W trakcie uroczystości odbyły się wykłady na temat:

 • działalności FSN-T NOT w Poznaniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • działalności Polskiego Inżyniera na przestrzeni dziejów,
 • Politechnika Poznańska – Inżynier Przyszłości,
 • rola sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych.

Obchody uświetniła wystawa „Archiwum Techniki”

oraz

projekty inżynierskie

 • projekt samochodu solarnego,
 • łazik marsjański,
 • innowacyjny model lokomotywy,
 • prototyp ręki naśladującej ruchy ręki człowieka,
 • inteligentny robot kroczący,
 • bolid „Rusałka”.

Obszerną informację z przebiegu uroczystości opisano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

Zdjęcia z uroczystości
jubileuszowej
SEP Oddziału Pilskiego

This slideshow requires JavaScript.Publikacja wydana przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski
z okazji Jubileuszu działalności

 
 
  

 

 


Członkowie i pracownicy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile
z żalem żegnają
Kolegę Stanisława Wernerowskiego,
który zmarł 8 lutego 2020 roku w wieku 70 lat

              Urodził się 14 sierpnia 1949 roku w Pile. Ukończył Technikum Elektryczne w Trzciance, a następnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Pracował na stanowisku specjalisty do spraw elektryki między innymi w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam – Piła, w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile oraz przedsiębiorstwie FARMUTIL w Śmiłowie. Od 2015 roku przebywał na emeryturze. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął w 1968 roku wstępując do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Do roku 1974 był członkiem Stowarzyszenia. W latach 1974-1984 pełnił funkcję Sekretarza Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 1984 roku do 2006 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego, a w roku 2018 obejmuje funkcję Sekretarza Zarządu. W 1993 roku został wybrany na Prezesa Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 2006 roku wykładowca kursów specjalistycznych z dziedziny elektryki. Od 2016 roku delegat do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile i Sekretarz Zarządu. Uczestniczył w spotkaniach i pracach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnych Organizacji Technicznych Województwa Wielkopolskiego. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Miasta Piły, medalem zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrną i Złotą odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalem inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Do końca aktywny działacz w strukturach Stowarzyszeń Elektryków Polskich i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile. Brał czynny udział w organizacji spotkań, seminariów, szkoleń i wyjazdów naukowo-technicznych. Uczestniczył w pracach mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego Domu Technika w Pile. Był przyjacielem wielu członków stowarzyszeń, pracowników i znajomych. Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi. Serdeczny i oddany każdej sprawie, w której uczestniczył. Był bardzo otwarty na świat i ludzi, posiadał łatwość nawiązywania kontaktów. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem w środowisku technicznym oraz wśród znajomych. W wolnych chwilach był pasjonatem wędkarstwa. Cenił spokój, prawdomówność i życie rodzinne. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.

Opuścił nas szybko, niespodziewanie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

Artykuł opublikowany w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

 
 

 
 

 

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email