Informacje

cropped-not_blue.jpg

 

 

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Porozumienia

13 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu. Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali Jerzy Ćwiszewski i Stanisław Wernerowski. W trakcie spotkania ustalono, iż nowym Delegatem do Rady Krajowej zostaje Zbigniew Bajcar (NOT Konin), na Zastępcę Delegata wybrano Andrzeja Aumillera (NOT Poznań).
Spotkanie poprzedzone zostało udziałem w otwarciu zawodów finałowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 


 

Walne Zgromadzenie
Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

FSN-T Rady Regionalnej w Pile

28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, poprzedzone zebraniem Zarządu.
Głównym celem Walnego Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego dotyczącego działalności Rady w 2018 roku oraz przyjęcie planu działalności Rady na 2019 rok.
25 marca 2019 roku Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2018 roku. Komisja nie wniosła uwag i wnioskowała o dzielenie absolutorium Zarządowi.
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano delegatów na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu. Delegatami wybrani zostali Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes Zarządu i Stanisław Wernerowski (SEP) – Sekretarz Zarządu.
 

 


 

Zdjęcie udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Pile

 


 


cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email
Twitter
Facebook