Informacje

cropped-not_blue.jpg
 

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA

29 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano

Koledze Tadeuszowi Rzemykowskiemu

za pełnienie funkcji

Prezesa FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile

w okresie

od grudnia 2016 roku do listopada 2020 roku
 
 

 


 

 


14 grudnia 2020 roku

 SPAWANIE METALI

XII seminarium naukowo-techniczne
ODWOŁANE
 
 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T Rady Regionalnej w Pile poprzedzone zebraniem Zarządu. Minutą ciszy uczczono pamięć św. p. Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu. W zebraniu uczestniczyła wdowa po zmarłym Lidia Wernerowska, której przekazano podziękowania za ogromne zaangażowanie męża w prace społeczne na rzecz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Stowarzyszeń. Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku oraz zatwierdzenie częściowo już zrealizowanego planu działalności w 2020 roku.
22 września 2020 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku. Komisja nie wniosła uwag i na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Podczas posiedzenia dokonano wyborów uzupełniających do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po odwołaniu Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu, Członkiem Zarządu  został wybrany Lech Żak (SEP). Zatwierdzono wybranego przez Zarząd nowego Sekretarza Zarządu, dotychczasowego Członka Zarządu, Bernarda Bartosika (PZITB). Po odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Henryka Dytko (SITPNiG), z uwagi na przyjęcie przez niego funkcji Delegata do FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, Członkiem Komisji Rewizyjnej została Wioletta Jarek (SITPNiG) .
Wybrano również Delegatów na posiedzenie wyborcze Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Delegatami zostali: Jerzy Ćwiszewsk(SIMP) – Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Lech Żak (SEP) – Członek Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Na koniec przedyskutowano problematykę działalności Stowarzyszeń w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
16 czerwca 2020 roku
 
Podczas posiedzenia:
 • wybrano nowego Sekretarza Zarządu,
 • podjęto decyzję w sprawie najmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO Człowiek,
 • omówiono przebieg obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego i Światowych Dni Inżyniera na Politechnice Poznańskiej,
 • przedstawiono wyniki finansowe działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec kwietnia 2020 roku,
 • zapoznano się z przebiegiem zaplanowanych remontów w Domu Technika,
 • poinformowano o zagospodarowaniu części gablot przeznaczonej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego,
 • przedstawiono działalność FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 • Zaplanowano nowy termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 
 


 
 


UWAGA!


    Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostaje zaplanowane na 27 marca 2020 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz posiedzenie Zarządy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Odwołane zostaje również zaplanowane na 23 marca 2020 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
 
 


Światowy Dzień Inżyniera
4 marca 2020 roku
W Polsce Światowy Dzień Inżyniera obchodzony był w Auli Magnata w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Politechnika Poznańska. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:
 • Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Bernard Bartosik – Członek Zarządu
 • Łukasz Fornal – Delegat SIMP
 • Przemysław Turuk – absolwent Politechniki Poznańskiej

Obchody poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Były również okazją do promocji inżynierii wśród ludzi jako kariery zawodowej. Międzynarodowe święto było okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w promocji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

W trakcie uroczystości odbyły się wykłady na temat:

 • działalności FSN-T NOT w Poznaniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • działalności Polskiego Inżyniera na przestrzeni dziejów,
 • Politechnika Poznańska – Inżynier Przyszłości,
 • rola sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych.

Obchody uświetniła wystawa „Archiwum Techniki”

oraz

projekty inżynierskie

 • projekt samochodu solarnego,
 • łazik marsjański,
 • innowacyjny model lokomotywy,
 • prototyp ręki naśladującej ruchy ręki człowieka,
 • inteligentny robot kroczący,
 • bolid „Rusałka”.

Obszerną informację z przebiegu uroczystości opisano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

Zdjęcia z uroczystości
jubileuszowej
SEP Oddziału Pilskiego

This slideshow requires JavaScript.Publikacja wydana przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski
z okazji Jubileuszu działalności

 
 
  

 

 


Członkowie i pracownicy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile
z żalem żegnają
Kolegę Stanisława Wernerowskiego,
który zmarł 8 lutego2020 roku w wieku 70 lat

              Urodził się 14 sierpnia 1949 roku w Pile. Ukończył Technikum Elektryczne w Trzciance, a następnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Pracował na stanowisku specjalisty do spraw elektryki między innymi w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam – Piła, w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile oraz przedsiębiorstwie FARMUTIL w Śmiłowie. Od 2015 roku przebywał na emeryturze. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął w 1968 roku wstępując do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Do roku 1974 był członkiem Stowarzyszenia. W latach 1974-1984 pełnił funkcję Sekretarza Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 1984 roku do 2006 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego, a w roku 2018 obejmuje funkcję Sekretarza Zarządu. W 1993 roku został wybrany na Prezesa Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 2006 roku wykładowca kursów specjalistycznych z dziedziny elektryki. Od 2016 roku delegat do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile i Sekretarz Zarządu. Uczestniczył w spotkaniach i pracach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnych Organizacji Technicznych Województwa Wielkopolskiego. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Miasta Piły, medalem zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrną i Złotą odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalem inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Do końca aktywny działacz w strukturach Stowarzyszeń Elektryków Polskich i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile. Brał czynny udział w organizacji spotkań, seminariów, szkoleń i wyjazdów naukowo-technicznych. Uczestniczył w pracach mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego Domu Technika w Pile. Był przyjacielem wielu członków stowarzyszeń, pracowników i znajomych. Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi. Serdeczny i oddany każdej sprawie, w której uczestniczył. Był bardzo otwarty na świat i ludzi, posiadał łatwość nawiązywania kontaktów. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem w środowisku technicznym oraz wśród znajomych. W wolnych chwilach był pasjonatem wędkarstwa. Cenił spokój, prawdomówność i życie rodzinne. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.

Opuścił nas szybko, niespodziewanie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

Artykuł opublikowany w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

 
 

 
Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
19 grudnia 2019 roku
 
W trakcie zebrania:
 • poinformowano o udziale w uroczystościach inauguracji roku akademickiego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile,
 • przedstawiona przebieg Konińskich Dni Techniki z uwzględnieniem zwiedzania konińskiej spalarni śmieci,
 • omówiono XI Seminarium „Spawania Metali”. Zadecydowano o kontynuacji seminarium w latach następnych,
 • zapoznano się z wynikami finansowym działalności Rady za 11 miesięcy 2019 roku i przedyskutowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w Radzie,
 • przedyskutowano aktualną sytuację związaną z wynajmem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
 • zadecydowano, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów pod koniec marca 2020 roku.

Spotkanie zakończyło się spotkaniem wigilijnym z udziałem pracowników i zaproszonych gości.

Podczas spotkania uczestnicy przekazali własne środki pieniężną na rzecz „Fundacji Wspierającej Osoby Niewidome i Niepełnosprawne Pomóż i Ty”.
XI Seminarium Spawanie Metali
„Wymagania, badania i nowe technologie”

XI SEMINARIUM – SPAWANIE METALI odbyło się tradycyjnie na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w dniu 22.11.2019 r.
Organizatorami seminarium byli:

Rada Regionalna Federacji FSN-T NOT, Oddział SIMP w Pile,

Oddziałowa Sekcja Spawalników SIMP w Pile, Koło SIMP przy PUSS w Pile, Katedra Inżynierii Mechanicznej PUSS w Pile.

W części wstępnej podziękowano wszystkim uczestnikom, którzy przez dziesięć lat brali czynny udział w seminariach.

Seminarium odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej części zostały zaprezentowane prezentacje najnowocześniejszego sprzętu spawalniczego stosowanego w przemyśle metalowym. Renomowane firmy z branży spawalniczej prezentowały urządzenia spawalnicze różnego typu i przeznaczenia, osprzęt spawalniczy oraz urządzenia do badań NDT. Dużym zainteresowaniem był symulator spawania jaki zaprezentowała firma ABICOR BINZEL. Pokazy te cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzającej młodzieży, pracowników branży spawalniczej, jak i studentów i pracowników dydaktycznych PUSS w Pile

W Seminarium  uczestniczyli głównie profesjonaliści zawodowo związani ze spawalnictwem. Byli to głównie przedstawiciele zakładów przemysłowych zajmujących się wykonywaniem prac spawalniczych: spawalnicy oraz spawacze w tym panie spawaczki. W seminarium uczestniczyli też przedstawiciele firm zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii oraz  systemów jakości w spawalnictwie.

Dla tej grupy uczestników wygłoszono dalej  przedstawione referaty.

 1. „Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019”  –  mgr inż. Marek Kołodziej (IWE), SLV GSI POLSKA sp. z o.o. ZABRZE
 2. „Nie bój się robotyzacji procesów spajania” –  inż. Mirosław Nowak (IWE), TECHNIKA  SPAWALNICZA  sp. z o.o. POZNAŃ
 3. „Nowości w ofercie Fronius” – mgr inż. Patryk BYDŁOWSKI, FRONIUS POLSKA sp. z o.o.
 4. „ABICOR BINZEL – szybciej, bezpieczniej, taniej” –  mgr inż. Jacek Ignasiak (IWE), ABICOR BINZEL sp. z o.o.
 5. „Zastosowanie narzędzi LEAN w spawalnictwie celem ograniczenia marnotrawstw i wzrostu wydajności” –  mgr inż. Krzysztof Rogoziński, HYDRO EXTRUSION POLAND sp. z o.o.TRZCIANKA

Po wygłoszeniu referatów i merytorycznej związanej z nimi dyskusji uczestników seminarium, odbyła się  część pokazowa.  W części tej swój sprzęt połączony z praktycznymi pokazami jego funkcjonowania zaprezentowały takie firmy jak: ABICOR BINZEL, WSC- MERKLE, LINCOLN ELECTRIC, FRONIUS, WROKLECH, TECHNIKA SPAWALNICZA, LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH KONTROL – TECH, TERMETAL, MESSER, OPTREL,

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem podejmowali próby spawania na symulatorze firmy ABICOR BINZEL. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko patrona medialnego seminarium – kwartalnika „SPAJANIE  MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH”.

Podczas pokazów Firma LINCLOLN przeprowadziła konkurs wizytówek.  Szczęśliwcy Ci otrzymali pamiątkowe nagrody. Każdy z uczestników Seminarium otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w Seminarium, spoinomierz oraz maskę reklamówkę . Ponadto wszyscy uczestnicy Seminarium mogli się zaopatrzyć w egzemplarze czasopisma SPAJANIE , które ma medialny patronat od lat nad naszym SEMINARIUM.

Z przeprowadzonych rozmów kuluarowych wynika, że prezentowane referaty jak i pokazy sprzętu spawalniczego  cieszyły się dużym uznaniem uczestników seminarium. Reprezentanci firm byli tylko zakłopotani sytuacją: kto w przyszłości będzie obsługiwał tak wysokiej klasy urządzenia spawalnicze i roboty, gdzie jedną z przyczyn tego stanu jest brak w polskim średnim szkolnictwie zawodowym klas o profilu spawalniczym.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom  XI SEMINARIUM a było ich razem około 150 osób.

Serdecznie zapraszamy na kolejne  XII SEMINARIUM w 2020 – o szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.

Do zobaczenia.

W imieniu organizatorów XI  SEMINARIUM
mgr inż. Zbigniew Wyrobek  – (IWE, EWE) Sekcja Spawalników SIMP w Pile


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie (kwartalnik)
„Spajanie materiałów konstrukcyjnych” nr 4/2019 
Konińskie Dni Nauki i Techniki
25 października 2019 roku

FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali:

Stanisław Wernerowski – Sekretarz Zarządu
i
Bernard Bartosik – Członek Zarządu.

Podczas uroczystości odbyły się:
 
 • prezentacja doświadczeń technologiczno-innowacyjnych wybranych przedsiębiorstw z regionu konińskiego,
 • pokazy naukowe Centrum Nauki Kopernik,
 • niestandardowe formy nauki prowadzone przez Twój Robot.
 
Uroczystości odbywały się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i zakończyły się spotkaniem integracyjnym środowiska technicznego z udziałem zaproszonych gości.


 
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
7 października 2019 roku

FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:

Leopold Fitowski – Wiceprezes
i
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes

 


Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
17 września 2019 roku

 

Podczas zebrania:
– przedstawiono wyniki finansowe działalności za osiem miesięcy 2019 roku,
– poinformowano o wykonanych pracach remontowych w Domu Technika w Pile,
– omówiono etap prac wykonanych w związku z ostatecznym oddaniem do użytku dobudowanej klatki schodowej,
– poinformowano o zwiększeniu wynajmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO – OTO CZŁOWIEK i konieczności przeprowadzenia prac remontowych z tym związanych.
– omówiono zorganizowany wyjazd naukowo-techniczny do Zakładów Zbożowych w Pile,
– odczytano zaproszenie dla Prezesa FSNT NOT na Inaugurację Roku Akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
– zapoznano się z regulaminem konkursu „Młody Innowator” przesłanego przez Zarząd Główny FSN-T NOT Warszawa.

 


Wyjazd Naukowo-Techniczny członków Stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile

 

            22 lipca 2019 roku z inicjatywy Prezesa Tadeusza Rzemykowskiego oraz Zarządu Rady FSN-T NOT w Pile zorganizowano dla członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i pracowników wyjazd  nauko-techniczny do nowo powstałego Oddziału Pilskiego Polskich Zakładów Zbożowych. Jest to najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Polsce i jeden z nielicznych takich obiektów w Polsce. Inwestycję zrealizowały Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu, należące do Holdingu „Farmutil” Henryka Stokłosy. Celem wycieczki było zapoznanie się z nowymi technologiami produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt gospodarskich. Zwiedzający uczestniczyli w zorganizowanej na terenie zakładu prelekcji przedstawiającej historię powstawania zakładu oraz zakres jego działalności. Zwiedzając zakład członkowie stowarzyszeń zapoznali się z nowoczesnymi metodami produkcji stosowanymi w zakładzie, którego działalność prowadzona jest od 1945 roku.

W PZZ w Pile wprowadzone zostały nowoczesne systemy do produkcji pasz o wysokiej jakości, które podlegają stałej kontroli jakościowej prowadzonej przez nowoczesne laboratorium znajdujące się na terenie zakładu. Zakład prowadzi również skup i przechowywanie zbóż oraz rzepaku w elewatorach o pojemności 75 tys. ton. Posiada również własny budynek administracyjno-socjalny, zaplecze techniczne, magazyny i specjalistyczny transport, który gwarantuje najwyższą jakość usług oraz samodzielność w pełnym zakresie działalności. Aby zapewnić wysoką jakość produktów wprowadzone zostały systemy zarządzania jakością HACCP, ISO oraz TESCO.

Gospodarzem zorganizowanej wycieczki był lokalny biznesmen i Senator Pan Henryk Stokłosa, który następnie zaprosił zwiedzających do swojej posiadłości, gdzie mogliśmy podziwiać prywatne muzeum łowiectwa, samoloty oraz pasiekę.

Wyjazd zakończony został wspólnym integracyjnym spotkaniem przy obiedzie i kawie, na który zaprosił wszystkich gospodarz spotkania.

This slideshow requires JavaScript.


Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
25 czerwca 2019 roku

 

W trakcie posiedzenia:
– przedstawiono wyniki finansowe dotychczasowej działalności Rady oraz przebieg trwających prac remontowych w budynku Domu Technika,
– omówiono przebieg posiedzenia Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu,
– poinformowano o trwających przygotowaniach organizacyjnych w ramach działalności statutowej naukowo-technicznej do seminarium „Spawanie metali i innowacyjne metody produkcji”
– omówiono stan przygotowań wyjazdu do Zakładów Zbożowych i muzeum Henryka Stokłosy
– zapoznano się z informacją o zaplanowanych na początek 2020 roku obchodach 40-lecia działalności Oddziału Pilskiego SEP
– przedstawiono informację o udziale Prezesa w Debacie Oksfordzkiej, która odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.


Debata Oksfordzka
senatorowie-studenci


Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski jako były Senator Ziemi Pilskiej wziął udział w Debacie Oksfordzkiej zorganizowanej przez Senatora Mieczysława Augustyna z okazji 30-lecia odrodzonego Senatu. Debata odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile. W starciu na argumenty zmierzyli się Senatorowie Ziemi Pilskiej (Mieczysław Augustyn, Tadeusz Rzemykowski, Janusz Kubiak i Piotr Głowski) oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Oliwia Matejczuk, Przemysław Pruciak, Monika Mrotek i Aleksandra Wojciechowska). W wyniku losowania grupa Senatorów stanowiła opozycję i musiała przekonać publiczność dlaczego Senat jest instytucją zbędną. Studenci bronili rangi Senatu. W rolę Marszałka wcieliła się dr Romualda Kosmatka. Nad całością czuwał Przewodniczący Jury dr hab. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, politolog, historyk, który jest również ekspertem w zakresie debat oksfordzkich. Ostatecznie puchar trafił w ręce Studentów.
W debacie nie chodziło o przedstawienie swoich poglądów, tylko o umiejętność przedstawienia argumentów, kultury dyskusji, przestrzeganie regulaminu dyskusji i ról.
Debata dostarczyła wielu emocji, doświadczeń i pokazała prawdziwą sztukę prowadzenia rozmowy, dyskusji i prezentowania odmiennych stanowisk.
Gratulacje uczestnikom debaty złożył Rektor Uczelni – dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prorektor Uczelni Paweł Dahlke.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.


Posiedzenie
Wielkopolskiej Rady Porozumienia


13 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu. Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali Jerzy Ćwiszewski i Stanisław Wernerowski. W trakcie spotkania ustalono, iż nowym Delegatem do Rady Krajowej zostaje Zbigniew Bajcar (NOT Konin), na Zastępcę Delegata wybrano Andrzeja Aumillera (NOT Poznań).
Spotkanie poprzedzone zostało udziałem w otwarciu zawodów finałowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Walne Zgromadzenie

Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, poprzedzone zebraniem Zarządu.
Głównym celem Walnego Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego dotyczącego działalności Rady w 2018 roku oraz przyjęcie planu działalności Rady na 2019 rok.25 marca 2019 roku Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2018 roku. Komisja nie wniosła uwag i wnioskowała o dzielenie absolutorium Zarządowi.
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano delegatów na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu. Delegatami wybrani zostali Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes Zarządu i Stanisław Wernerowski (SEP) – Sekretarz Zarządu.
 

 


Zdjęcie udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Pile 

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email