Informacje

cropped-not_blue.jpg

Przejście do sekcji opisującej Świadczone usługi ↓

Plakat można pobrać stąd:
Plakat XII seminarium 2022 pdf


POMOC DLA UKRAINY

FSN-T NOT Rada Regionalna w Pile wsparła finansowo inicjatywę Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa dotyczącą wsparcia Politechniki Kijowskiej, która również odczuwa bezpośrednio wpływ barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę.
Zebrane środki finansowe zostaną przekazane fundacji charytatywnej działającej przy Politechnice Kijowskiej i będą wykorzystane na zakup sprzętu dla inwalidów, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób, które straciły zdrowie na wojnie w obronie swojego Kraju.
Członkowie i pracownicy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile
z żalem żegnają
Kolegę Tadeusza Rzemykowskiego
Prezesa FSN-T NOT w latach 2016-2021,
który zmarł 23 kwietnia 2022 roku

 Urodził się 8 lipca 1946 roku w Jastrowiu. Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, następnie na tej samej uczelni odbył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz marketingu, uzyskał także uprawnienia eksperta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Karierę zawodową rozpoczął od pracy kolejno w Zakładach Rowerowych „Romet”w Jastrowiu, w Zakładach Stolarki Budowlanej w Mikołajkach, w Kombinacie Budowlanym w Pile, w Centrali Rybnej w Koszalinie, w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile (jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych). Od 1996 roku Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia, a od 2011 roku Generalny Dyrektor Górniczy w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu „Nafta” sp. z o.o. w Pile.

 Od 1986 roku członek i działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). Wyróżniony w 1997 roku Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG, a w 2012 roku Złotą Odznaką Honorową SITPNiG.
 Od 2012 roku Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej NOT w Pile, a w kadencji 2016-2021 Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej NOT w Pile. Odznaczony w 2016 roku Srebrną Odznaką Honorową NOT. W latach 1993-2005, przez trzy kadencje, senator Rzeczpospolitej Polskiej, pełniący funkcję Wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001.
W V kadencji (2001–2005) przewodniczył Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, był również członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W 2010 kandydował do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2014 do Rady Miejskiej miasta Piły. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i regionalnymi.

Tadeusz ogromną ilość czasu społecznie poświęcał na rzecz rozwoju środowiska inżynieryjnego, bardzo chętnie pomagał potrzebującym, zawsze służył dobrym słowem, wspierał w trudnych momentach. Jego wizyty w Domu Technika sprawiały wszystkim ogromną radość i poczucie, że budynek ten jest pod opieką dobrego gospodarza. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, tryskający humorem, nigdy na nic się nie skarżył, zawsze chętnie i z ogromną pasją opowiadał o swojej pracy zawodowej, o pracy w Senacie, a my z zaciekawieniem go słuchaliśmy i podziwialiśmy.
Jego sugestie oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Rady Regionalnej NOT Pile są wciąż uwzględniane przez działaczy.

Z ogromnym ciepłem wypowiadał się o swojej rodzinie, z którą był silnie związany i która była dla Niego bardzo ważna.

Tadeusz był wspaniałym kolegą, mężem, ojcem i dziadkiem.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Opublikowano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T NOT
Nr 5-6 maj-czerwiec 2022 roku


 


 
ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA
4 MARCA 2022 ROKU


Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju
odbędzie się pod hasłem
„Zbudujemy lepsza inżynierię przyszłości”.

Organizatorami są:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawa
oraz Politechnika Warszawska.

Konferencja odbędzie się on-line 4 marca 2022 roku, o godz. 10.30.
Rejestracji do platformy VMS, na której odbędzie się spotkanie można dokonać
pod adresem: https:/sdi.enot.pl/

Do wystąpień w trakcie konferencji zaproszono  wybitnych przedstawicieli środowiska nie tylko inżynierów, ale również naukowców, pracowników administracji, a także studentów.


W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji

Bernard Bartosik – Prezes FSN-T NOT RR w Pile
Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
19 listopada 2021 roku

Podczas posiedzenia ustalono warunki:
 • wyrażenia zgody na podnajem pomieszczeń firmie VERMILION,
 • podpisania porozumienia w sprawie budowy nowego przyłącza i węzła cieplnego do budynku Domu Technika.
Zapoznano się z:
 • wynikami finansowymi działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec października 2021 roku,
 •  wstępnym planem zagospodarowania terenu na którym obecnie znajduje się budynek Banku PEKAO S.A.


Posiedzenie

Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
10 listopada 2021 roku, godz. 14.00

Podczas spotkania:
 • przedyskutowano wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Energetyki Cieplnej oraz Spółki ONYX budowę nowego przyłącza i węzła cieplnego do budynku Domu Technika,
 • omówiono wyniki finansowe działalności na koniec września 2021 roku,
 • przedstawiono przebieg spotkania Wielkopolskiej Rady Porozumienia TJO, które odbyło się w Domu Technika w Poznaniu 26 października 2021 roku,
 • zapoznano się z pismem w sprawie podnajmu pomieszczeń obecnie wynajmowanych przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK,
 • omówiono przebieg prac związanych z zakończeniem budowy klatki schodowej oraz Jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika w Pile.

 
SPOTKANIE
WIELKOPOLSKIEJ  RADY POROZUMIENIA
POZNAŃ
26 października 2021 roku


         W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rad FSN-T NOT z Poznania,
z Kalisza, z Konina i z Piły.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali:
 
 Bernard Bartosik – Prezes
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes
 
W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa Wiceprezes Tadeusz Pawłowski.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń działalności Terenowych Jednostek Organizacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Podczas potkania złożono gratulacje nowo wybranym członkom władz naszego Stowarzyszenia na kadencję  2021-2025.


 
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
14 października 2021 roku

Podczas posiedzenia:
 1. Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec sierpnia 2021 roku.
 2. Omówiono udział w obchodach 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP oraz inauguracji Roku Akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
 3. Przedstawiono wyniki wyborów władz Zarządu Głównego FSN-T NOT.
 4. Wybrano przedstawicieli na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia.
 5. Przedstawiono propozycje obchodów 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 6. Omówiono wyjazd naukowo-techniczny zorganizowany przez SEP Oddział Pilski obejmujący okolice Jeleniej Góry oraz wstępnie zaplanowano na przyszły rok wyjazd członków SN-T do firmy UNIMETAL w Złotowie.
 7. Przedyskutowano sprawy bieżące działalności: wynajem pomieszczeń, remonty oraz zagospodarowanie terenów przyległych do Domu Technika.INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022
PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE

11 października 2021 roku


Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelną Organizację Techniczną
Radę Regionalną w Pile

reprezentował

Bernard Bartosik – Prezes 
JUBILEUSZ 85-LECIA
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
8 października 2021 roku


W uroczystości uczestniczył

Jerzy Ćwiszewski
 Wiceprezes FSN-T NOT RR w Pile

Proszę kliknąć zdjęcie, by je powiększyć.WYJAZD
NAUKOWO-TECHNICZNY
JELENIA GÓRA I OKOLICE
30 września – 3 października 2021 roku

        Wyjazd zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski.

Podczas wyjazdu między innymi:
 •  zapoznano się z konstrukcją najwyższej wieży widokowej Sky Walk w Polsce znajdującej się na zboczu Góry Świeradowiec – 1037 m n.p.m. z przezroczystą platformą na szczycie,
 • uczestnicy zwiedzili zaporę wodną w Pilchowicach – zapoznali się z historią jej budowy, funkcjonowaniem oraz przeznaczeniem,
 • uczestnicy poznali konstrukcję murów dworu obronnego w Siedlęcinie oraz zwiedzili schronisko „Perła Zachodu” usytuowane tuż nad krawędzią stromego urwiska,
 • uczestnicy poznali historię Świątyni Pokoju w Jaworze; jest to Ewangelicki Kościół Pokoju – zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
 • uczestnicy odbyli spacer po Jeleniej Górze, ogrodzie botanicznym ARBORETUM w Wojsławicach  oraz pijalni wód w Świeradowie Zdroju.

1

1
Obraz 1 z 29
WYBORY WŁADZ NACZELNYCH
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 
KADENCJA 2021-2025

Wybory odbyły się 27 września 2021 roku.

PREZES
Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP)

ZARZĄD
Stefan Góralczyk (TKiHT), Marek Grzywacz (SEP), Jerzy Markowski (SITG),
Tadeusz Pawłowski (SIMP), Kamil Wójcik (SWTP),
Bożena Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Dawid Myszka (STOP).

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka (PZITB),
Anna Różycka (SITK RP), Łukasz Zieliński (SWTP), Cezary świstak (SITLiD),
Juliusz Talarczyk (SEP). 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
21 września 2021 roku

Podczas zjazdu:

 1. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe (bilans) FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za 2020 rok.
 2. Zatwierdzono (częściowo zrealizowany) plan pracy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na 2021 roku – zapoznano uczestników zebrania z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za okres 2017-2020.
 4. Dokonano wyboru nowych władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na kadencję 2021-2025.

ZARZĄD

Bernard Bartosik  (PZITB) – Prezes

Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes

Leopold Fitowski (TKP) – Wiceprezes

Zbigniew Chojnacki (SEP) – Sekretarz

Mirosław Lisowski (SEP) – Członek

Henryk Dytko (SITPNiG) – Członek

Łukasz Fornal (SIMP)- Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Wioletta Jarek (SITPNiG) – Przewodnicząca

Edmund Kuźniak (SEP) – Sekretarz

Wiesław Słodowicz (SIMP) – Członek

Na koniec przekazano podziękowania ustępującym działaczom władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile kol. Tadeuszowi Rzemykowskiemu, kol. Bolesławowi Kosowiczowi i kol. Lechowi Żakowi.Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
15 września 2021 roku
 

     Tematem posiedzenia była ocena działalności statutowej i gospodarczej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2020 roku.

     Z uwagi na kończącą się kadencję działalności władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym sprawozdaniem merytoryczno-finansowym za okres 2017-2020.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
4 sierpnia 2021 roku
 
     Zebranie poświęcone było sprawom związanym z przeniesieniem węzła cieplnego i zagospodarowaniem terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.

     W drugiej części zebrania uczestniczyli przedstawiciele firmy Spółka ONYX – Bulwary Sp. z o.o. w Pile.Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
29 lipca 2021 roku

Podczas posiedzenia:

 1.  Omówiono przeniesienie węzła cieplnego oraz zagospodarowanie terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.
 2.  Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec czerwca 2021 roku.
 3.  Omówiono przebieg remontu Domu Technika związanego z wymianą oświetlenia bocznego korytarzy.
 4.  Przedstawiono przebieg i wyniki zebrania wyborczego TJO FSN-T NOT województwa wielkopolskiego.
 5.  Zatwierdzono zmiany w zatrudnieniu na stanowisku dozorcy i konserwatora zieleni.
 6.  Przedstawiono zmiany w wynajmowanych pomieszczeniach Domu Technika.
 7.  Zatwierdzono regulamin wyborów Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZEBRANIE WYBORCZE
TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FSN-T NOT
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

POZNAŃ, 3 lipca 2021 roku

        W zebraniu brali udział przedstawiciele Rad FSN-T NOT w Poznaniu, Kaliszu Koninie i Pile.

        Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile, zgodnie z Uchwałą z 24 września 2020 roku Walnego Zjazdu Delegatów TJO FSN-T NOT RR w Pile reprezentowali:

 • Kolega Jerzy Ćwiszewski,
 • Kolega Lech Żak.

        Zebranie odbyło się w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie wyborczym delegatów do Rady Krajowej FSN-T NOT wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 87/XXV Rady Krajowej z 4 września 2020 roku.

W głosowaniu tajnym Delegatem do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Zbigniew Bajcar, reprezentant TJO z Konina.

W głosowaniu tajnym Zastępcą Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Edmund Przybyłowicz, reprezentant TJO z Poznania.

        Protokół zebrania wyborczego znajduje się w dokumentach FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
9 czerwca 2021 roku
 
Podczas zebrania:
 1. Przedstawiono wyniki finansowe Stowarzyszenia na koniec kwietnia 2021 roku.
 2. Poinformowano o końcowym rozliczeniu z ZG FSN-T NOT z tytułu opłaty majątkowej.
 3. Omówiono przebieg remontów Domu Technika:
 4. Przedyskutowano przebieg prac związanych z doprowadzeniem do odbioru dodatkowo wybudowanej klatki schodowej.
 5. Przedyskutowano zagospodarowanie terenów przylegających do działki, na której znajduje się Dom Technika oraz konieczność rozpoczęcia rozmów na temat przeniesienia węzła cieplnego.
 6. Poinformowano o zbliżającym się jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 7. Ustalono termin posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów SN-T.
 8. Zapoznano się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz z zasadami naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.
 9.  
 
           

Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
25 lutego 2021 roku


Podczas posiedzenia:

 1. Przedstawiono wyniki finansowe za 2020 rok i wyniki finansowe za styczeń 2021 roku.
 2. Ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów SN-T sprawozdawczo – wyborczego na wrzesień bieżącego roku.
 3. Zatwierdzono plan remontów Domu Technika na 2021 rok: remont zaworów głównych CO, położenie wykładziny w częściach korytarzy, dalsza wymiana okien.
 4. Omówiono wynajem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
 5. Przedstawiono ofertę dewelopera w sprawie kupna Domu Technika.
 6. Poinformowano członków Zarządu o przypadającej w 2021 roku trzydziestej rocznicy oddania do użytkowania Domu Technika w Pile (nastąpiło to 1 września 1991 roku).
 7. Zapoznano się z realizacją opłat w stosunku do Zarządu Głównego FSN-T NOT w ramach podpisanego porozumienia.


  

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email