Informacje

cropped-not_blue.jpg

 

 

 

Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
25 czerwca 2019 roku


W trakcie posiedzenia:
– przedstawiono wyniki finansowe dotychczasowej działalności Rady oraz przebieg trwających prac remontowych w budynku Domu Technika,
– omówiono przebieg posiedzenia Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu,
– poinformowano o trwających przygotowaniach organizacyjnych w ramach działalności statutowej naukowo-technicznej do seminarium „Spawanie metali i innowacyjne metody produkcji”
– omówiono stan przygotowań wyjazdu do Zakładów Zbożowych i muzeum Henryka Stokłosy
– zapoznano się z informacją o zaplanowanych na początek 2020 roku obchodach 40-lecia działalności Oddziału Pilskiego SEP
– przedstawiono informację o udziale Prezesa w Debacie Oksfordzkiej, która odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.

 Debata Oksfordzka
senatorowie-studenci

 

Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski jako były Senator Ziemi Pilskiej wziął udział w Debacie Oksfordzkiej zorganizowanej przez Senatora Mieczysława Augustyna z okazji 30-lecia odrodzonego Senatu. Debata odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile. W starciu na argumenty zmierzyli się Senatorowie Ziemi Pilskiej (Mieczysław Augustyn, Tadeusz Rzemykowski, Janusz Kubiak i Piotr Głowski) oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Oliwia Matejczuk, Przemysław Pruciak, Monika Mrotek i Aleksandra Wojciechowska). W wyniku losowania grupa Senatorów stanowiła opozycję i musiała przekonać publiczność dlaczego Senat jest instytucją zbędną. Studenci bronili rangi Senatu. W rolę Marszałka wcieliła się dr Romualda Kosmatka. Nad całością czuwał Przewodniczący Jury dr hab. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, politolog, historyk, który jest również ekspertem w zakresie debat oksfordzkich. Ostatecznie puchar trafił w ręce Studentów.
W debacie nie chodziło o przedstawienie swoich poglądów, tylko o umiejętność przedstawienia argumentów, kultury dyskusji, przestrzeganie regulaminu dyskusji i ról.
Debata dostarczyła wielu emocji, doświadczeń i pokazała prawdziwą sztukę prowadzenia rozmowy, dyskusji i prezentowania odmiennych stanowisk.
Gratulacje uczestnikom debaty złożył Rektor Uczelni – dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prorektor Uczelni Paweł Dahlke.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

 Posiedzenie
Wielkopolskiej Rady Porozumienia

 

13 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu. Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali Jerzy Ćwiszewski i Stanisław Wernerowski. W trakcie spotkania ustalono, iż nowym Delegatem do Rady Krajowej zostaje Zbigniew Bajcar (NOT Konin), na Zastępcę Delegata wybrano Andrzeja Aumillera (NOT Poznań).
Spotkanie poprzedzone zostało udziałem w otwarciu zawodów finałowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 Walne Zgromadzenie
Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, poprzedzone zebraniem Zarządu.
Głównym celem Walnego Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego dotyczącego działalności Rady w 2018 roku oraz przyjęcie planu działalności Rady na 2019 rok.25 marca 2019 roku Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2018 roku. Komisja nie wniosła uwag i wnioskowała o dzielenie absolutorium Zarządowi.
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano delegatów na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu. Delegatami wybrani zostali Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes Zarządu i Stanisław Wernerowski (SEP) – Sekretarz Zarządu.
 

 


Zdjęcie udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Pile

 


 


 

 

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email
Twitter
Facebook