Leopold Fitowski uhonorowany medalem im. inż. Piotra S. Drzewieckiego

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna

14 czerwca 2017 roku w Domu Technika w Pile odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Rady Regionalnej FSN-T NOT w Pile z udziałem zaproszonych członków Stowarzyszeń działających w ramach Rady w Pile. Poza zwykłym porządkiem obrad związanym z bieżącą działalnością Rady, najważniejszym był uroczysty punkt poświęcony uhonorowaniu wiceprezesa Rady Regionalnej w Pile Medalem im. inż. Piotra S. Drzewieckiego za wyróżniającą się aktywną pracę i szczególne osiągnięcia w realizowaniu zadań statutowych w strukturach organizacyjnych SN-T i FSN-T NOT. Medal przyznany został  przez Zarząd Główny FSN-T NOT w Warszawie uchwałą z 22 maja 2017 roku po indywidualnym rozpatrzeniu  wniosku Zarządu Rady Regionalnej FSN-T NOT w Pile przez Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny Prezes Zarządu Głównego FSN-T NOT.

         Mgr inż. Leopold Fitowski w latach 1993-2000, 2010-2012 (p.o.) oraz 2012-2016 był prezesem Rady Regionalnej w Pile, natomiast od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa tej Rady. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Politechniki Szczecińskiej rocznik ’61. Członek SITWM od 1962 roku – Zarząd Oddziału w Poznaniu oraz członek TKP od 1992 roku – Zarząd Oddziału w Poznaniu. Przewodniczący Zarządu oddziału SITWM w Pile w latach 1976-1981 oraz w latach 1987-1994.

         Medal dostojnemu jubilatowi, który jednocześnie obchodził 80-lecie swoich urodzin, wręczyli prezes Rady Regionalnej w Pile mgr Tadeusz Rzemykowski oraz wiceprezes Rady Regionalnej w Pile dr inż. Leszek Surówka.

         Jubilat otrzymał również przygotowane tableau upamiętniające jego dotychczasową działalność oraz liczne gratulacje składane przez uczestników posiedzenia Zarządu.

Artykuł w Biuletynie Informacyjnym FSN-T

NOT Piła

Follow by Email