Historia zmian nazw

not_blue

  1. Od 1969 roku Komisja Koordynacyjna Kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
  2. Od 1975 roku Komisja Organizacyjna Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej
  3. Od 1989 roku Rada Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej
  4. Od 1993 roku Rada Wojewódzka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
  5. Od 27 kwietnia 1999 roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rada Regionalna w Pile

NOT Piła

Follow by Email