Pierwsze prace budowlane

not_blue

tobołaGeneralny Koordynator Budowy, inż. Bogdan Toboła
dokonuje inspekcji instalacji
osuszającej teren pod fundamenty segmentu ‚B’


studnieWykonywanie tak zwanych studni pod fundamenty segmentu ‚D’
w celu ominięcia problemów gruntowych


wibrWibrowanie wymienionego gruntu pod fundamenty segmentu ‚B’

NOT Piła

Follow by Email