Spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Pile w ramach IX Seminarium „SPAWANIE METALI”

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile

            24 listopada 2017 roku w Domu Technika w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Terenowych Naczelnej Organizacji Technicznej działających w ramach Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Radę FSN-T NOT Poznań reprezentował Prezes Kazimierz Pawlicki, Radę FSN-T NOT Kalisz Prezes Adam Błochowiak, Dyrektor Jerzy Solon oraz członkowie SITK Ostrów Wlkp. Jan Godziębski i Kazimierz Gabryś. Radę FSN-T NOT w Pile reprezentowali członkowie Zarządu na czele z Prezesem Tadeuszem Rzemykowskim.

            Celem spotkania członków Wielkopolskiej Rady Porozumienia było omówienie aktualnej sytuacji i dorobku poszczególnych Rad, wymiana doświadczeń oraz przedstawienie planów działalności na najbliższy czas. Zjazd spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem jego uczestników. Podjęto decyzję o organizowaniu tego typu spotkań dwa razy w roku.

            Na koniec przedstawiciele Rad udali się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, gdzie uczestniczyli w IX seminarium Spawania Metali połączonego z pokazem najnowocześniejszego sprzętu i najnowocześniejszych metod spawania.

            Przewodniczącym seminarium był doc. dr inż. Leszek Surówka Wiceprezes Zarządu FSN-T NOT w Pile, członek SIMP Oddziału Pilskiego i wykładowca PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.

            Seminarium otworzył Rektor Uczelni prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

            W trakcie pokazów sprzętu oraz nowoczesnych metod spawania wygłoszono szereg wykładów, między innymi na następujące tematy:

  • kwalifikowanie technologii spawania według normy EN ISO 15614-1:2017,
  • walcowanie innowacyjnych profili kształtowych i zastosowanie ich w kratach pomostowych,
  • połączenia spawane w świetle Eurokodów,
  • badania NDT w złączach spawanych,
  • proces CMT w urządzeniach serii TPS/i,
  • ABICOR BINZEL – nowe rozwiązania dla przemysłu.

            Seminarium zorganizowane zostało przez FSN-T NOT Radę Regionalna w Pile, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Pile oraz Sekcję Spawalników SIMP działających przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem studentów Uczelni, uczestników Wielkopolskiej Rady Porozumienia oraz zaproszonych gości.

            List do FSN-T NOT w Pile wspierający inicjatywę organizowania spotkań pokazujących nowoczesne metody naukowo-techniczne nadesłała Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSN-T NOT w Warszawie. List odczytany został podczas spotkania.

NOT Piła

Follow by Email