Seminarium FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile

 

 „Udział Inżynierów i Techników w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” połączone z VI Piknikiem Technicznym

            25 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile  odbyło się seminarium pod nazwa „Udział Inżynierów i Techników
w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” poprzedzone VI Piknikiem Technicznym.

            Uroczystości zostały zorganizowane  przez FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile
oraz Instytut Politechniczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.

Honorowy patronat objął Rektor Uczelni prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

            W uroczystościach uczestniczyło liczne grono gości. Sejmik Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Mirosława Rutkowska-Krupka. Władze samorządowe reprezentowane były przez Wicestarostę Powiatu Pilskiego Przemysława Pochylskiego oraz Wiceprezydenta Piły Beatę Dudzińską. Swoja obecnością zaszczycił nas  Wiceprezes Zarządu Głównego FSN-T NOT w Warszawie Tadeusz Pawlicki. Obecni byli również przedstawiciele Rad Regionalnych NOT współpracujących z pilska radą: Radę NOT w Poznaniu reprezentował Prezes Kazimierz Pawlicki, Rada NOT w Kaliszu reprezentowana była przez Członka Zarządu Stanisława Cegielskiego i Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Kazimierza Gabrysia oraz Dyrektor Jerzego Solona.

Największe Stowarzyszenia działające w ramach Rady w Pile reprezentowali: Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Wioletta Jarek, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Bolesław Kosowicz oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Lech Żak. Obecni byli również członkowie stowarzyszeń, pracownicy naukowi oraz studenci Uczelni, pracownicy obecni oraz byli FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile oraz osoby zaprzyjaźnione i współpracujące
z naszą Radą.

            Spotkanie rozpoczęte zostało  VI piknikiem technicznym, podczas którego studenci oraz wykładowcy Wydziału Politechnicznego pod kierunkiem dr inż. Piotra Gorzelańczyka – Dyrektora Instytutu zaprezentowali miedzy innymi:

 • wykorzystanie sterowników programowalnych w modelach dydaktycznych,
 • pokaz układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • funkcjonowanie tachografów cyfrowych,
 • działania elektronicznych systemów sterowania silników spalinowych,
 • prezentacje transportowych środków m mocujących,
 • jak można wyznaczyć prędkość dźwięku i zobaczyć dźwięk,
 • odnawialne źródła energii,
 • pokaz laserów półprzewodnikowych oraz lasera gazowego He-Ne,
 • spektrometry siatkowe i pryzmatyczne, 
 • projektowanie i analiza mieszanki betonowej,
 • działanie współrzędnościowego ramienia pomiarowego FARO,
 • działanie obrabiarek CNC- 5 osiowej,
 • pokaz pojazdu hybrydowego,
 • nowoczesne technologie poligraficzne,
 • nowoczesne technologie utylizacji,
 • automatyczne systemy do skanowania 3D,

W pokazach i zajęciach praktycznych brali udział uczniowie oraz nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

            W drugiej części spotkania odbyło się seminarium, które prowadził Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego Leszek Bartol.  Seminarium otwarte zostało przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica Jego Magnificencję Donata Mierzejewskiego, który  zaprezentował cel uroczystości. Następnie głos zabrał Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski witając wszystkich przybyłych  gości i podziękował Rektorowi za wsparcie w organizacji pikniku
 i seminarium.

            Podczas seminarium zaprezentowane zostały trzy wykłady.

            Pierwszy  wykład przedstawił profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr hab. Stanisław Różański na temat „Polscy Inżynierowie – historie prawie zapomniane”.

            Drugi wykład zaprezentował Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddziału w Pile inż. Wojciech Kicman na temat „Udział Górników i Geologów w odbudowie i rozwoju górnictwa oraz w pozyskiwaniu zasobów Polskich i kształceniu kadr”.

            Trzeci wykład pod tytułem „Elektrycy dla Niepodległej”, zaprezentował Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Lech Żak.    

            Następnie wręczone zostały odznaczenia, medale i tytuły dla  zasłużonych działaczy i pracowników FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Uhonorowania zasłużonych dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego FSN-T NOT w Warszawie Tadeusz Pawlicki i Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski.

            Srebrną Odznaką Honorowa NOT odznaczeni zostali: Lech Żak (SEP), Zbigniew Chojnacki (SEP), Leszek Bartol (SEP), Henryk Dytko (SITPNiG), Zbigniew Wyrobek (SIMP), Renata Witkowska (Pracownik Biura FSN-T NOT RR w Pile) i Małgorzata Pachowicz (Dyrektor Biura FSN-T NOT RR w Pile).

            Medal imienia inż. Piotra Drzewieckiego otrzymali Remigiusz Broniecki (SIMP) oraz Bernard Bartosik (PZITB),

            Medal imienia prof. dr. Feliksa Kucharzewskiego otrzymał Wojciech Kicman (SITPNIG).

            Tytuł „Zasłużony Senior NOT” otrzymali Adam Gołębiowski (SIMP) oraz Mirosław Lisowski (SEP),

            Seminarium uświetniły występy wiolonczelistek Zespołu Szkół Muzycznych im Fryderyka Chopina w Pile Gracjany Huk i Angeliny Litwinienko oraz wokalistek Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – zaśpiewały Michalina Zgaińska, Jagoda Pachowicz i Zuzanna Tymper.

            Seminarium zakończył Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski dziękując wszystkim obecnym za przybycie. Szczególne słowa uznania skierowane zostały  do Prelegentów Stanisława Różańskiego, Wojciecha Kicmana i Lecha Żaka. Prezes podziękował Członkowi Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego Leszkowi Bartolowi za prowadzenie seminarium i Wiceprezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, pracownikowi naukowemu Instytutu Politechnicznego Łukaszowi Fornalowi za obsługę techniczną i pomoc w organizacji pikniku oraz seminarium.

            Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem oraz koleżeńskim spotkaniem integracyjnym.

 


Artykuł o seminarium i pikniku opublikowany został w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 11-12 listopad-grudzień 2018


NOT Piła

Follow by Email