Uroczystości 40-lecia FSN-T NOT RR w Pile oraz 25-lecia Domu Technika w Pile

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile

 ­

       Uroczystości obchodów odbyły się 6 grudnia 2016 roku w Audytorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Honorowy patronat na uroczystością objął  Rektor Uczelni  prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.

       W uroczystości uczestniczyło zacne grono gości, a wśród nich Prezes Zarządu Głównego FSN-T NOT w Warszawie Ewa Mańkiewicz-Cudny, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica, Wiceprezydent Miasta Piły Krzysztof Szewc, przedstawiciele Rad Regionalnych Naczelnej Organizacji Technicznej współpracujących z pilską Radą w ramach Wielkopolskiej Rady Porozumienia: Prezes Rady NOT w Kaliszu Adam Błochowiak oraz Dyrektor Rady NOT w Kaliszu Jerzy Solon, Prezes NOT w Poznaniu Kazimierz Pawlicki oraz  Dyrektor NOT w Poznaniu Andrzej Aumiller. Radę NOT w Koninie reprezentowała Paulina Rachuba Członek Zarządu. Największe Stowarzyszenia działające w ramach naszej Rady reprezentowali: Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  Wioletta Jarek, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Remigiusz Broniecki oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich  Lech Żak.

       W obchodach uczestniczyli również członkowie stowarzyszeń, przedstawiciele Uczelni. Obecni byli także pracownicy Rady Regionalnej NOT w Pile, użytkownicy Domu Technika w Pile oraz osoby zaprzyjaźnione z naszą Radą.

       W jubileuszowej uroczystości udział wzięło 150 zaproszonych gości oraz studenci PWSZ. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydaną na tę okoliczność książkę „40 lat Integracji Środowiska Naukowo-Technicznego Regionu Pilskiego, 25 lat Domu Technika w Pile”.

       Uroczystość poprowadził Wiceprezes Rady Regionalnej w Pile, Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu PWSZ w Pile Leszek Surówka, który w imieniu FSN-T NOT RR w Pile powitał wszystkich przybyłych na uroczystość.

       Obchody jubileuszowe rozpoczął koncert muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Pile.

       Po koncercie Prezes Rady w Pile Leopold Fitowski w wystąpieniu okolicznościowym przedstawił historię działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Pile oraz budowy Domu Technika w Pile. Następnie głos zabrał Jego Magnificencja Donat Mierzejewski Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, który w swym wystąpieniu podkreślił współpracę pomiędzy Uczelnią a Radą Regionalną w Pile, która potwierdzona została podpisanym w dniu jubileuszu porozumieniem o współpracy, za którą Rada Regionalna w Pile uhonorowana została 5 października 2016 roku dyplomem oraz medalem pamiątkowym.

       W dalszej części gali nastąpiło wręczenie odznaczeń osobom najbardziej zasłużonym za działalność stowarzyszeniową. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka wręczyła odznaczenia honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Eugeniuszowi Grabowskiemu (SIMP), Leopoldowi Fitowskiemu (TKP) oraz Remigiuszowi Bronieckiemu (SIMP).

       Następnie Prezes Zarządu Głównego NOT Ewa Mankiewicz-Cudny odznaczyła Diamentową Odznaką Honorową NOT Leszka Grzelaka (SITLiD), Jana Rajka (SITK) oraz Mirosława Opalucha (SITP).  Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymali Adam Gołębiowski (SIMP) i Mirosław Lisowski (SEP). Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali Tadeusz Rzemykowski (SITPNiG), Leszek Surówka (SIMP) oraz Stanisław Wernerowski (SEP). Tytuł Zasłużony Senior NOT otrzymali Mieczysław Rak (SIMP), Wojciech Kicman (SIPNiG) oraz Remigiusz Broniecki (SIMP).

       W kolejnej części uroczystości przedstawiona została krótka historia działalności największych Stowarzyszeń działających w regionie pilskim.  W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich głos zabrał Prezes Lech Żak, w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich Prezes Remigiusz Broniecki, a w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego i Gazowniczego głos zabrał Ryszard Chylarecki.

       Następnie zaproszeni goście na ręce Prezesa Rady Regionalnej w Pile Leopolda Fitowskiego składali gratulacje i życzenia. W imieniu Zarządu Głównego FSN-T NOT w Warszawie życzenia złożyła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

       Na zakończenie uroczystości wykład pod tytułem „Stan obecny i wyzwania dla kształcenia inżynierów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” wygłosił prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek.

       Po wysłuchaniu wykładu Prezes Rady Leopold Fitowski podziękował wszystkim za udział w uroczystości i zaprosił gości na poczęstunek oraz spotkanie integracyjne.


NOT Piła

Follow by Email