Działalność statutowa

not_blue

Działalność statutowa FSN-T NOT RR w Pile polega na:
 • inicjowaniu wspólnej działalności kół i oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • reprezentowaniu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na terenie regionu
 • współdziałaniu z władzami miejskimi oraz powiatowymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
 • prowadzeniu działalności szkoleniowej
 • organizowaniu oraz przeprowadzaniu konkursów technicznych
 • prowadzeniu działań na rzecz członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz ich rodzin
 • wykonywaniu czynności doradczych oraz konsultacji w zakresie rozwoju naukowo-technicznego
 • organizowaniu sympozjów, seminariów i wykładów dotyczących
  wprowadzania nowych technologii
 • organizowaniu spotkań kadry inżynieryjno-technicznej
  w celu wymiany doświadczeń
 • współpracy oraz konsultacjach w ramach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
  im. Stanisława Staszica w Pile

NOT Piła

Follow by Email