Informacje – archiwum, 2020 rok

cropped-not_blue.jpg
 

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA 29 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano Koledze Tadeuszowi Rzemykowskiemu za pełnienie funkcji Prezesa FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w okresie od grudnia 2016 roku do listopada 2020 roku
 
 
 

 
 

 

14 grudnia 2020 roku  
 

  SPAWANIE METALI XII seminarium naukowo-techniczne ODWOŁANE
 
 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-T Rady Regionalnej w Pile  
24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T Rady Regionalnej w Pile poprzedzone zebraniem Zarządu. Minutą ciszy uczczono pamięć św. p. Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu. W zebraniu uczestniczyła wdowa po zmarłym Lidia Wernerowska, której przekazano podziękowania za ogromne zaangażowanie męża w prace społeczne na rzecz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Stowarzyszeń. Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku oraz zatwierdzenie częściowo już zrealizowanego planu działalności w 2020 roku. 22 września 2020 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku. Komisja nie wniosła uwag i na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Podczas posiedzenia dokonano wyborów uzupełniających do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po odwołaniu Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu, Członkiem Zarządu  został wybrany Lech Żak (SEP). Zatwierdzono wybranego przez Zarząd nowego Sekretarza Zarządu, dotychczasowego Członka Zarządu, Bernarda Bartosika (PZITB). Po odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Henryka Dytko (SITPNiG), z uwagi na przyjęcie przez niego funkcji Delegata do FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, Członkiem Komisji Rewizyjnej została Wioletta Jarek (SITPNiG) .
Wybrano również Delegatów na posiedzenie wyborcze Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Delegatami zostali: Jerzy Ćwiszewsk(SIMP) – Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Lech Żak (SEP) – Członek Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Na koniec przedyskutowano problematykę działalności Stowarzyszeń w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
16 czerwca 2020 roku
 
Podczas posiedzenia:
 • wybrano nowego Sekretarza Zarządu,
 • podjęto decyzję w sprawie najmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO Człowiek,
 • omówiono przebieg obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego i Światowych Dni Inżyniera na Politechnice Poznańskiej,
 • przedstawiono wyniki finansowe działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec kwietnia 2020 roku,
 • zapoznano się z przebiegiem zaplanowanych remontów w Domu Technika,
 • poinformowano o zagospodarowaniu części gablot przeznaczonej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego,
 • przedstawiono działalność FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 • Zaplanowano nowy termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 
 

 
 

UWAGA!
    Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostaje zaplanowane na 27 marca 2020 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz posiedzenie Zarządy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Odwołane zostaje również zaplanowane na 23 marca 2020 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
 
 

 
Światowy Dzień Inżyniera
4 marca 2020 roku
W Polsce Światowy Dzień Inżyniera obchodzony był w Auli Magnata w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Politechnika Poznańska. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:
 • Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Bernard Bartosik – Członek Zarządu
 • Łukasz Fornal – Delegat SIMP
 • Przemysław Turuk – absolwent Politechniki Poznańskiej

Obchody poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Były również okazją do promocji inżynierii wśród ludzi jako kariery zawodowej. Międzynarodowe święto było okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w promocji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

W trakcie uroczystości odbyły się wykłady na temat:
 • działalności FSN-T NOT w Poznaniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • działalności Polskiego Inżyniera na przestrzeni dziejów,
 • Politechnika Poznańska – Inżynier Przyszłości,
 • rola sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych.
Obchody uświetniła wystawa „Archiwum Techniki” oraz projekty inżynierskie
 • projekt samochodu solarnego,
 • łazik marsjański,
 • innowacyjny model lokomotywy,
 • prototyp ręki naśladującej ruchy ręki człowieka,
 • inteligentny robot kroczący,
 • bolid „Rusałka”.
Obszerną informację z przebiegu uroczystości opisano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

 

 

Zdjęcia z uroczystości jubileuszowej SEP Oddziału Pilskiego

This slideshow requires JavaScript.

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski z okazji Jubileuszu działalności
 
 
 

 
 

 

Członkowie i pracownicy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile z żalem żegnają Kolegę Stanisława Wernerowskiego, który zmarł 8 lutego 2020 roku w wieku 70 lat

              Urodził się 14 sierpnia 1949 roku w Pile. Ukończył Technikum Elektryczne w Trzciance, a następnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Pracował na stanowisku specjalisty do spraw elektryki między innymi w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam – Piła, w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile oraz przedsiębiorstwie FARMUTIL w Śmiłowie. Od 2015 roku przebywał na emeryturze. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął w 1968 roku wstępując do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Do roku 1974 był członkiem Stowarzyszenia. W latach 1974-1984 pełnił funkcję Sekretarza Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 1984 roku do 2006 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego, a w roku 2018 obejmuje funkcję Sekretarza Zarządu. W 1993 roku został wybrany na Prezesa Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 2006 roku wykładowca kursów specjalistycznych z dziedziny elektryki. Od 2016 roku delegat do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile i Sekretarz Zarządu. Uczestniczył w spotkaniach i pracach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnych Organizacji Technicznych Województwa Wielkopolskiego. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Miasta Piły, medalem zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrną i Złotą odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalem inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Do końca aktywny działacz w strukturach Stowarzyszeń Elektryków Polskich i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile. Brał czynny udział w organizacji spotkań, seminariów, szkoleń i wyjazdów naukowo-technicznych. Uczestniczył w pracach mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego Domu Technika w Pile. Był przyjacielem wielu członków stowarzyszeń, pracowników i znajomych. Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi. Serdeczny i oddany każdej sprawie, w której uczestniczył. Był bardzo otwarty na świat i ludzi, posiadał łatwość nawiązywania kontaktów. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem w środowisku technicznym oraz wśród znajomych. W wolnych chwilach był pasjonatem wędkarstwa. Cenił spokój, prawdomówność i życie rodzinne. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.

Opuścił nas szybko, niespodziewanie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

Artykuł opublikowany w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

 
 
 

 
   
cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email