Pożegnanie Kolegi Leszka Surówki

Z żalem żegnamy Kolegę Leszka Surówkę,
który zmarł 22 stycznia 2018 roku i jednocześnie składamy kondolencje Rodzinie naszego zmarłego Kolegi.

 

Dr inż. Leszek Surówka

Urodził się 14 maja 1954 roku w  Trzciance. W 1978 roku ukończył naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile.  W 1986 roku ukończył  studia na Politechnice Poznańskiej. Następnie podjął studia w Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie w 2006 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk technicznych.

Przebieg pracy zawodowej w kolejnych latach:

 • 1978-1980 – dowódca pododdziału samochodowego w jednostce wojskowej
 • 1980-2003 – kolejno: oficer dowódczo-sztabowy, kierownik laboratorium, wykładowca, starszy wykładowca, kierownik Zakładu Pojazdów Gąsienicowych WOSS w Pile
 • od 2003 roku pracownik dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Przebieg działalności w SN-T:

 • do SIMP wstąpił 15 maja 1978 roku
 • do 1986 roku członek Koła SIMP przy WOSS w Pile
 • w latach 1986-1994 – członek Zarządu Koła SIMP przy Centrum Szkolenia Czołgowo–Samochodowego (CSCS) w Pile
 • 1994-2001 – sekretarz Zarządu Koła SIMP przy CSCS w Pile
 • od 2001 roku przewodniczący Zarządu Koła SIMP przy CSCS w Pile do rozwiązania Centrum
 • 2003 – zorganizował i bezpośrednio przyczynił się do powołania nowego Koła SIMP przy PWSZ w Pile, został jego przewodniczącym i funkcję tę nieprzerwanie pełni do dzisiaj
 • od 1994 roku był członkiem Zarządu Oddziału SIMP w Pile
 • od 2008 roku był członkiem Zarządu, wiceprezesem FSN-T NOT RR w Pile

Posiadane odznaczenia i odznaki: Złoty (2000) i Srebrny (1991) Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,        Brązowa (1998), Srebrna i Złota (2006) Honorowa Odznaka SIMP,          Honorowa „Odznaka im. Prof. Henryka Mierzejewskiego (2014), Statuetka Stanisława Staszica (2012), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2016).

Wieloletni nauczyciel akademicki, promotor kilkudziesięciu inżynierów, autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych,          twórca wielu maszyn oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych, głównie o charakterze dydaktycznym.


NOT Piła

Follow by Email