Stan surowy

wizytbudWizytacja budowy przez specjalistę ZG NOT
inż. Jana Wieczorka (8-9 listopada 1988 roku)

stansurStan surowy zamknięty segmentów 'A’ oraz 'B’

NOT Piła

Follow by Email