Informacje

cropped-not_blue.jpgPosiedzenie
Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
15 września 2021 roku
 

     Tematem posiedzenia była ocena działalności statutowej i gospodarczej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2020 roku.

     Z uwagi na kończącą się kadencję działalności władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym sprawozdaniem merytoryczno-finansowym za okres 2017-2020.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
4 sierpnia 2021 roku
 
     Zebranie poświęcone było sprawom związanym z przeniesieniem węzła cieplnego i zagospodarowaniem terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.

     W drugiej części zebrania uczestniczyli przedstawiciele firmy Spółka ONYX – Bulwary Sp. z o.o. w Pile.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
29 lipca 2021 roku

Podczas posiedzenia:
1. Omówiono przeniesienie węzła cieplnego oraz zagospodarowanie terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.
2. Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec czerwca 2021 roku.
3. Omówiono przebieg remontu Domu Technika związanego z wymianą oświetlenia bocznego korytarzy.
4. Przedstawiono przebieg i wyniki zebrania wyborczego TJO FSN-T NOT województwa wielkopolskiego.
5. Zatwierdzono zmiany w zatrudnieniu na stanowisku dozorcy i konserwatora zieleni.
6. Przedstawiono zmiany w wynajmowanych pomieszczeniach Domu Technika.
7. Zatwierdzono regulamin wyborów Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZEBRANIE WYBORCZE
TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FSN-T NOT
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

POZNAŃ, 3 lipca 2021 roku

        W zebraniu brali udział przedstawiciele Rad FSN-T NOT w Poznaniu, Kaliszu Koninie i Pile.

        Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile, zgodnie z Uchwałą z 24 września 2020 roku Walnego Zjazdu Delegatów TJO FSN-T NOT RR w Pile reprezentowali:

 • Kolega Jerzy Ćwiszewski,
 • Kolega Lech Żak.

        Zebranie odbyło się w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie wyborczym delegatów do Rady Krajowej FSN-T NOT wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 87/XXV Rady Krajowej z 4 września 2020 roku.

W głosowaniu tajnym Delegatem do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Zbigniew Bajcar, reprezentant TJO z Konina.

W głosowaniu tajnym Zastępcą Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Edmund Przybyłowicz, reprezentant TJO z Poznania.

        Protokół zebrania wyborczego znajduje się w dokumentach FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
9 czerwca 2021 roku
 
Podczas zebrania:
1. Przedstawiono wyniki finansowe Stowarzyszenia na koniec kwietnia 2021 roku.
2. Poinformowano o końcowym rozliczeniu z ZG FSN-T NOT z tytułu opłaty majątkowej.
3. Omówiono przebieg remontów Domu Technika:
– położenie wykładziny na części korytarzy,
– malowanie części korytarzy i pomieszczeń,
– realizacja dalszych remontów – wymiana okien.
4. Przedyskutowano przebieg prac związanych z doprowadzeniem do odbioru dodatkowo wybudowanej klatki schodowej.
5. Przedyskutowano zagospodarowanie terenów przylegających do działki, na której znajduje się Dom Technika oraz konieczność rozpoczęcia rozmów na temat przeniesienia węzła cieplnego.
6. Poinformowano o zbliżającym się jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
7. Ustalono termin posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów SN-T.
8. Zapoznano się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz z zasadami naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.
 
          


 

Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
25 lutego 2021 roku


Podczas posiedzenia:

1. Przedstawiono wyniki finansowe za 2020 rok i wyniki finansowe za styczeń 2021 roku.
2. Ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów SN-T sprawozdawczo – wyborczego na wrzesień bieżącego roku.
3. Zatwierdzono plan remontów Domu Technika na 2021 rok: remont zaworów głównych CO, położenie wykładziny w częściach korytarzy, dalsza wymiana okien.
4. Omówiono wynajem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
5. Przedstawiono ofertę dewelopera w sprawie kupna Domu Technika.
6. Poinformowano członków Zarządu o przypadającej w 2021 roku trzydziestej rocznicy oddania do użytkowania Domu Technika w Pile (nastąpiło to 1 września 1991 roku).
7. Zapoznano się z realizacją opłat w stosunku do Zarządu Głównego FSN-T NOT w ramach podpisanego porozumienia.

 

 

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA

29 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano

Koledze Tadeuszowi Rzemykowskiemu

za pełnienie funkcji

Prezesa FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile

w okresie

od grudnia 2016 roku do listopada 2020 roku
 
 

 


 

 


14 grudnia 2020 roku

 SPAWANIE METALI

XII seminarium naukowo-techniczne
ODWOŁANE
 
 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T Rady Regionalnej w Pile poprzedzone zebraniem Zarządu. Minutą ciszy uczczono pamięć św. p. Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu. W zebraniu uczestniczyła wdowa po zmarłym Lidia Wernerowska, której przekazano podziękowania za ogromne zaangażowanie męża w prace społeczne na rzecz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Stowarzyszeń. Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku oraz zatwierdzenie częściowo już zrealizowanego planu działalności w 2020 roku.
22 września 2020 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2019 roku. Komisja nie wniosła uwag i na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Podczas posiedzenia dokonano wyborów uzupełniających do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po odwołaniu Stanisława Wernerowskiego (SEP) – Sekretarza Zarządu, Członkiem Zarządu  został wybrany Lech Żak (SEP). Zatwierdzono wybranego przez Zarząd nowego Sekretarza Zarządu, dotychczasowego Członka Zarządu, Bernarda Bartosika (PZITB). Po odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej Henryka Dytko (SITPNiG), z uwagi na przyjęcie przez niego funkcji Delegata do FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, Członkiem Komisji Rewizyjnej została Wioletta Jarek (SITPNiG) .
Wybrano również Delegatów na posiedzenie wyborcze Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Delegatami zostali: Jerzy Ćwiszewsk(SIMP) – Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile i Lech Żak (SEP) – Członek Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Na koniec przedyskutowano problematykę działalności Stowarzyszeń w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
16 czerwca 2020 roku
 
Podczas posiedzenia:
 • wybrano nowego Sekretarza Zarządu,
 • podjęto decyzję w sprawie najmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO Człowiek,
 • omówiono przebieg obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego i Światowych Dni Inżyniera na Politechnice Poznańskiej,
 • przedstawiono wyniki finansowe działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec kwietnia 2020 roku,
 • zapoznano się z przebiegiem zaplanowanych remontów w Domu Technika,
 • poinformowano o zagospodarowaniu części gablot przeznaczonej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego,
 • przedstawiono działalność FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w sytuacji wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
 • Zaplanowano nowy termin Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 
 


 
 


UWAGA!


    Z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 odwołane zostaje zaplanowane na 27 marca 2020 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz posiedzenie Zarządy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile. Odwołane zostaje również zaplanowane na 23 marca 2020 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
 
 


Światowy Dzień Inżyniera
4 marca 2020 roku
W Polsce Światowy Dzień Inżyniera obchodzony był w Auli Magnata w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Politechnika Poznańska. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:
 • Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes Zarządu
 • Bernard Bartosik – Członek Zarządu
 • Łukasz Fornal – Delegat SIMP
 • Przemysław Turuk – absolwent Politechniki Poznańskiej

Obchody poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji. Były również okazją do promocji inżynierii wśród ludzi jako kariery zawodowej. Międzynarodowe święto było okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w promocji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej i jej twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

W trakcie uroczystości odbyły się wykłady na temat:

 • działalności FSN-T NOT w Poznaniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • działalności Polskiego Inżyniera na przestrzeni dziejów,
 • Politechnika Poznańska – Inżynier Przyszłości,
 • rola sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych.

Obchody uświetniła wystawa „Archiwum Techniki”

oraz

projekty inżynierskie

 • projekt samochodu solarnego,
 • łazik marsjański,
 • innowacyjny model lokomotywy,
 • prototyp ręki naśladującej ruchy ręki człowieka,
 • inteligentny robot kroczący,
 • bolid „Rusałka”.

Obszerną informację z przebiegu uroczystości opisano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

Zdjęcia z uroczystości
jubileuszowej
SEP Oddziału Pilskiego

This slideshow requires JavaScript.Publikacja wydana przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski
z okazji Jubileuszu działalności

 
 
  

 

 


Członkowie i pracownicy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile
z żalem żegnają
Kolegę Stanisława Wernerowskiego,
który zmarł 8 lutego 2020 roku w wieku 70 lat

              Urodził się 14 sierpnia 1949 roku w Pile. Ukończył Technikum Elektryczne w Trzciance, a następnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Pracował na stanowisku specjalisty do spraw elektryki między innymi w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam – Piła, w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET w Pile oraz przedsiębiorstwie FARMUTIL w Śmiłowie. Od 2015 roku przebywał na emeryturze. Działalność stowarzyszeniową rozpoczął w 1968 roku wstępując do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Do roku 1974 był członkiem Stowarzyszenia. W latach 1974-1984 pełnił funkcję Sekretarza Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 1984 roku do 2006 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego, a w roku 2018 obejmuje funkcję Sekretarza Zarządu. W 1993 roku został wybrany na Prezesa Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego. Od 2006 roku wykładowca kursów specjalistycznych z dziedziny elektryki. Od 2016 roku delegat do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile i Sekretarz Zarządu. Uczestniczył w spotkaniach i pracach Wielkopolskiej Rady Porozumienia Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnych Organizacji Technicznych Województwa Wielkopolskiego. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony dla Miasta Piły, medalem zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrną i Złotą odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalem inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Do końca aktywny działacz w strukturach Stowarzyszeń Elektryków Polskich i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile. Brał czynny udział w organizacji spotkań, seminariów, szkoleń i wyjazdów naukowo-technicznych. Uczestniczył w pracach mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego Domu Technika w Pile. Był przyjacielem wielu członków stowarzyszeń, pracowników i znajomych. Nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi. Serdeczny i oddany każdej sprawie, w której uczestniczył. Był bardzo otwarty na świat i ludzi, posiadał łatwość nawiązywania kontaktów. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem w środowisku technicznym oraz wśród znajomych. W wolnych chwilach był pasjonatem wędkarstwa. Cenił spokój, prawdomówność i życie rodzinne. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.

Opuścił nas szybko, niespodziewanie. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!

Artykuł opublikowany w Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 2-3, luty-marzec 2020 roku

 
 

 
Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
19 grudnia 2019 roku
 
W trakcie zebrania:
 • poinformowano o udziale w uroczystościach inauguracji roku akademickiego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile,
 • przedstawiona przebieg Konińskich Dni Techniki z uwzględnieniem zwiedzania konińskiej spalarni śmieci,
 • omówiono XI Seminarium „Spawania Metali”. Zadecydowano o kontynuacji seminarium w latach następnych,
 • zapoznano się z wynikami finansowym działalności Rady za 11 miesięcy 2019 roku i przedyskutowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w Radzie,
 • przedyskutowano aktualną sytuację związaną z wynajmem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
 • zadecydowano, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów pod koniec marca 2020 roku.

Spotkanie zakończyło się spotkaniem wigilijnym z udziałem pracowników i zaproszonych gości.

Podczas spotkania uczestnicy przekazali własne środki pieniężną na rzecz „Fundacji Wspierającej Osoby Niewidome i Niepełnosprawne Pomóż i Ty”.
XI Seminarium Spawanie Metali
„Wymagania, badania i nowe technologie”

XI SEMINARIUM – SPAWANIE METALI odbyło się tradycyjnie na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w dniu 22.11.2019 r.
Organizatorami seminarium byli:

Rada Regionalna Federacji FSN-T NOT, Oddział SIMP w Pile,

Oddziałowa Sekcja Spawalników SIMP w Pile, Koło SIMP przy PUSS w Pile, Katedra Inżynierii Mechanicznej PUSS w Pile.

W części wstępnej podziękowano wszystkim uczestnikom, którzy przez dziesięć lat brali czynny udział w seminariach.

Seminarium odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej części zostały zaprezentowane prezentacje najnowocześniejszego sprzętu spawalniczego stosowanego w przemyśle metalowym. Renomowane firmy z branży spawalniczej prezentowały urządzenia spawalnicze różnego typu i przeznaczenia, osprzęt spawalniczy oraz urządzenia do badań NDT. Dużym zainteresowaniem był symulator spawania jaki zaprezentowała firma ABICOR BINZEL. Pokazy te cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzającej młodzieży, pracowników branży spawalniczej, jak i studentów i pracowników dydaktycznych PUSS w Pile

W Seminarium  uczestniczyli głównie profesjonaliści zawodowo związani ze spawalnictwem. Byli to głównie przedstawiciele zakładów przemysłowych zajmujących się wykonywaniem prac spawalniczych: spawalnicy oraz spawacze w tym panie spawaczki. W seminarium uczestniczyli też przedstawiciele firm zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii oraz  systemów jakości w spawalnictwie.

Dla tej grupy uczestników wygłoszono dalej  przedstawione referaty.

 1. „Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019”  –  mgr inż. Marek Kołodziej (IWE), SLV GSI POLSKA sp. z o.o. ZABRZE
 2. „Nie bój się robotyzacji procesów spajania” –  inż. Mirosław Nowak (IWE), TECHNIKA  SPAWALNICZA  sp. z o.o. POZNAŃ
 3. „Nowości w ofercie Fronius” – mgr inż. Patryk BYDŁOWSKI, FRONIUS POLSKA sp. z o.o.
 4. „ABICOR BINZEL – szybciej, bezpieczniej, taniej” –  mgr inż. Jacek Ignasiak (IWE), ABICOR BINZEL sp. z o.o.
 5. „Zastosowanie narzędzi LEAN w spawalnictwie celem ograniczenia marnotrawstw i wzrostu wydajności” –  mgr inż. Krzysztof Rogoziński, HYDRO EXTRUSION POLAND sp. z o.o.TRZCIANKA

Po wygłoszeniu referatów i merytorycznej związanej z nimi dyskusji uczestników seminarium, odbyła się  część pokazowa.  W części tej swój sprzęt połączony z praktycznymi pokazami jego funkcjonowania zaprezentowały takie firmy jak: ABICOR BINZEL, WSC- MERKLE, LINCOLN ELECTRIC, FRONIUS, WROKLECH, TECHNIKA SPAWALNICZA, LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH KONTROL – TECH, TERMETAL, MESSER, OPTREL,

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem podejmowali próby spawania na symulatorze firmy ABICOR BINZEL. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko patrona medialnego seminarium – kwartalnika „SPAJANIE  MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH”.

Podczas pokazów Firma LINCLOLN przeprowadziła konkurs wizytówek.  Szczęśliwcy Ci otrzymali pamiątkowe nagrody. Każdy z uczestników Seminarium otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w Seminarium, spoinomierz oraz maskę reklamówkę . Ponadto wszyscy uczestnicy Seminarium mogli się zaopatrzyć w egzemplarze czasopisma SPAJANIE , które ma medialny patronat od lat nad naszym SEMINARIUM.

Z przeprowadzonych rozmów kuluarowych wynika, że prezentowane referaty jak i pokazy sprzętu spawalniczego  cieszyły się dużym uznaniem uczestników seminarium. Reprezentanci firm byli tylko zakłopotani sytuacją: kto w przyszłości będzie obsługiwał tak wysokiej klasy urządzenia spawalnicze i roboty, gdzie jedną z przyczyn tego stanu jest brak w polskim średnim szkolnictwie zawodowym klas o profilu spawalniczym.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom  XI SEMINARIUM a było ich razem około 150 osób.

Serdecznie zapraszamy na kolejne  XII SEMINARIUM w 2020 – o szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.

Do zobaczenia.

W imieniu organizatorów XI  SEMINARIUM
mgr inż. Zbigniew Wyrobek  – (IWE, EWE) Sekcja Spawalników SIMP w Pile


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie (kwartalnik)
„Spajanie materiałów konstrukcyjnych” nr 4/2019 
Konińskie Dni Nauki i Techniki
25 października 2019 roku

FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali:

Stanisław Wernerowski – Sekretarz Zarządu
i
Bernard Bartosik – Członek Zarządu.

Podczas uroczystości odbyły się:
 
 • prezentacja doświadczeń technologiczno-innowacyjnych wybranych przedsiębiorstw z regionu konińskiego,
 • pokazy naukowe Centrum Nauki Kopernik,
 • niestandardowe formy nauki prowadzone przez Twój Robot.
 
Uroczystości odbywały się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i zakończyły się spotkaniem integracyjnym środowiska technicznego z udziałem zaproszonych gości.


 
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
7 października 2019 roku

FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile w uroczystościach reprezentowali:

Leopold Fitowski – Wiceprezes
i
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes

 


Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
17 września 2019 roku

Podczas zebrania:
– przedstawiono wyniki finansowe działalności za osiem miesięcy 2019 roku,
– poinformowano o wykonanych pracach remontowych w Domu Technika w Pile,
– omówiono etap prac wykonanych w związku z ostatecznym oddaniem do użytku dobudowanej klatki schodowej,
– poinformowano o zwiększeniu wynajmu pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO – OTO CZŁOWIEK i konieczności przeprowadzenia prac remontowych z tym związanych.
– omówiono zorganizowany wyjazd naukowo-techniczny do Zakładów Zbożowych w Pile,
– odczytano zaproszenie dla Prezesa FSNT NOT na Inaugurację Roku Akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
– zapoznano się z regulaminem konkursu „Młody Innowator” przesłanego przez Zarząd Główny FSN-T NOT Warszawa.

 


Wyjazd Naukowo-Techniczny członków Stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile

            22 lipca 2019 roku z inicjatywy Prezesa Tadeusza Rzemykowskiego oraz Zarządu Rady FSN-T NOT w Pile zorganizowano dla członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i pracowników wyjazd  nauko-techniczny do nowo powstałego Oddziału Pilskiego Polskich Zakładów Zbożowych. Jest to najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Polsce i jeden z nielicznych takich obiektów w Polsce. Inwestycję zrealizowały Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu, należące do Holdingu „Farmutil” Henryka Stokłosy. Celem wycieczki było zapoznanie się z nowymi technologiami produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt gospodarskich. Zwiedzający uczestniczyli w zorganizowanej na terenie zakładu prelekcji przedstawiającej historię powstawania zakładu oraz zakres jego działalności. Zwiedzając zakład członkowie stowarzyszeń zapoznali się z nowoczesnymi metodami produkcji stosowanymi w zakładzie, którego działalność prowadzona jest od 1945 roku.

W PZZ w Pile wprowadzone zostały nowoczesne systemy do produkcji pasz o wysokiej jakości, które podlegają stałej kontroli jakościowej prowadzonej przez nowoczesne laboratorium znajdujące się na terenie zakładu. Zakład prowadzi również skup i przechowywanie zbóż oraz rzepaku w elewatorach o pojemności 75 tys. ton. Posiada również własny budynek administracyjno-socjalny, zaplecze techniczne, magazyny i specjalistyczny transport, który gwarantuje najwyższą jakość usług oraz samodzielność w pełnym zakresie działalności. Aby zapewnić wysoką jakość produktów wprowadzone zostały systemy zarządzania jakością HACCP, ISO oraz TESCO.

Gospodarzem zorganizowanej wycieczki był lokalny biznesmen i Senator Pan Henryk Stokłosa, który następnie zaprosił zwiedzających do swojej posiadłości, gdzie mogliśmy podziwiać prywatne muzeum łowiectwa, samoloty oraz pasiekę.

Wyjazd zakończony został wspólnym integracyjnym spotkaniem przy obiedzie i kawie, na który zaprosił wszystkich gospodarz spotkania.

This slideshow requires JavaScript.


Zebranie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
25 czerwca 2019 roku

 

W trakcie posiedzenia:
– przedstawiono wyniki finansowe dotychczasowej działalności Rady oraz przebieg trwających prac remontowych w budynku Domu Technika,
– omówiono przebieg posiedzenia Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu,
– poinformowano o trwających przygotowaniach organizacyjnych w ramach działalności statutowej naukowo-technicznej do seminarium „Spawanie metali i innowacyjne metody produkcji”
– omówiono stan przygotowań wyjazdu do Zakładów Zbożowych i muzeum Henryka Stokłosy
– zapoznano się z informacją o zaplanowanych na początek 2020 roku obchodach 40-lecia działalności Oddziału Pilskiego SEP
– przedstawiono informację o udziale Prezesa w Debacie Oksfordzkiej, która odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.


Debata Oksfordzka
senatorowie-studenci
6 czerwca 2019 roku


Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Tadeusz Rzemykowski jako były Senator Ziemi Pilskiej wziął udział w Debacie Oksfordzkiej zorganizowanej przez Senatora Mieczysława Augustyna z okazji 30-lecia odrodzonego Senatu. Debata odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum PWSZ w Pile. W starciu na argumenty zmierzyli się Senatorowie Ziemi Pilskiej (Mieczysław Augustyn, Tadeusz Rzemykowski, Janusz Kubiak i Piotr Głowski) oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Oliwia Matejczuk, Przemysław Pruciak, Monika Mrotek i Aleksandra Wojciechowska). W wyniku losowania grupa Senatorów stanowiła opozycję i musiała przekonać publiczność dlaczego Senat jest instytucją zbędną. Studenci bronili rangi Senatu. W rolę Marszałka wcieliła się dr Romualda Kosmatka. Nad całością czuwał Przewodniczący Jury dr hab. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, politolog, historyk, który jest również ekspertem w zakresie debat oksfordzkich. Ostatecznie puchar trafił w ręce Studentów.
W debacie nie chodziło o przedstawienie swoich poglądów, tylko o umiejętność przedstawienia argumentów, kultury dyskusji, przestrzeganie regulaminu dyskusji i ról.
Debata dostarczyła wielu emocji, doświadczeń i pokazała prawdziwą sztukę prowadzenia rozmowy, dyskusji i prezentowania odmiennych stanowisk.
Gratulacje uczestnikom debaty złożył Rektor Uczelni – dr hab. Donat Mierzejewski oraz Prorektor Uczelni Paweł Dahlke.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.


Posiedzenie
Wielkopolskiej Rady Porozumienia


13 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Porozumienia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu. Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali Jerzy Ćwiszewski i Stanisław Wernerowski. W trakcie spotkania ustalono, iż nowym Delegatem do Rady Krajowej zostaje Zbigniew Bajcar (NOT Konin), na Zastępcę Delegata wybrano Andrzeja Aumillera (NOT Poznań).
Spotkanie poprzedzone zostało udziałem w otwarciu zawodów finałowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Walne Zgromadzenie

Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T Rady Regionalnej w Pile

28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile, poprzedzone zebraniem Zarządu.
Głównym celem Walnego Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego dotyczącego działalności Rady w 2018 roku oraz przyjęcie planu działalności Rady na 2019 rok.25 marca 2019 roku Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2018 roku. Komisja nie wniosła uwag i wnioskowała o dzielenie absolutorium Zarządowi.
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano delegatów na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia w Kaliszu. Delegatami wybrani zostali Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes Zarządu i Stanisław Wernerowski (SEP) – Sekretarz Zarządu.
 

 


Zdjęcie udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Pile 

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email