Informacje

cropped-not_blue.jpg

Przejście do sekcji opisującej Świadczone usługi ↓


POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA

Dla Państwa wygody stworzyliśmy odrębną sekcję strony,
na której można znaleźć oferty wynajmu pomieszczeń
dostępnych w Domu Technika w Pile – prowadzi do niej poniższy odnośnik
WYNAJEM POMIESZCZEŃUrodził się 10 sierpnia 1943 roku w miejscowości Góra.

Magister inżynier elektryk.
Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą.

Z działalnością w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego
i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Regionalnej w Pile związany był od momentu powstania tych organizacji, czyli od 1976 roku.

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddziale Pilskim pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Urząd Regulacji Energetycznej.
Wcześniej był Prezesem Koła i Sekretarzem Zarządu.
Był Delegatem SEP Oddziału Pilskiego do FSN-T NOT RR w Pile.
Ostatnio był Członkiem Zarządu FSN-T NOT RR w Pile, 
a wcześniej Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Bardzo aktywnie wspierał, nadzorował i wykonywał prace związane
z instalacjami elektrycznymi Domu Technika w Pile.

Wieloletni członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sekretarz Rady Programowej Wydawnictwa tego Stowarzyszenia.

Całe życie poświęcił elektryce. Scalał grono elektryków, pielęgnował tradycje tego zawodu i z wielką pasją oraz zaangażowaniem przekazywał zdobytą wiedzę kolejnym pokoleniom.

W swojej pracy konsekwentnie wdrażał nowoczesne technologie.

Odznaczony:
Medalem 40-lecia Polski Ludowej w 1984 roku,
Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1988 roku,
Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1990 roku,
Złotą Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1996 roku,
Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej w 2001 roku,
Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2010 roku,
Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej w 2016 roku,
Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku.

 Inne odznaczenia:
Medal za zasługi dla przemysłu elektrotechnicznego i elektryki polskiej,
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla rozwoju województwa wielkopolskiego,
Odznaka Honorowa za zasługi dla rozwoju miasta Piły,
Medal Mieczysława Pożarskiego,
Medal Kazimierza Szpotańskiego,
Medal 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W roku 2018 otrzymał tytuł Zasłużony Senior Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odszedł od nas człowiek prawy i życzliwy, cieszący się uznaniem
i szacunkiem,
nigdy nie odmawiał pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

Działacze i pracownicy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.

Msza święta w intencji śp. Mirosława Lisowskiego
odprawiona zostanie 5 października 2023 roku, o godz. 18.30
w kościele pw. Św. Antoniego w Pile

Od działaczy i pracowników
FSN-T NOT RR w Pile i SEP O/Pilskiego
Mgr inż. Lech Żak
Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego Laureatem XXIX Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”

Biuletyn Informacyjny FSN-T Nr 3-4 Marzec-Kwiecień 2023 roku


Urodził się 30 kwietnia 1937 roku w Warszawie.

Po ukończeniu szkoły średniej w 1954 roku rozpoczął pracę w Wojskowych Zakładach Graficznych MON łącząc pracę zawodową z nauką. W roku 1964 ukończył studia uzyskując tytuł magistra Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej.
Żonaty od 1959 roku, miał syna, który również ukończył SGH.

Od 1990 roku związał się na stałe z przemysłem materiałów budowanych w Pile,
a w działalności społecznej ze środowiskiem organizacji inżynierskich zrzeszonych
w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Pełnił funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, kilka kadencji był członkiem i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej FSN-T, pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Głównego FSN-T, Prezesa Rady Nadzorczej Domu Pracy Twórczej NOT w Zakopanem, Prezesa Zarządu Ośrodka Postępu Technicznego NOT w Warszawie, kilka kadencji był członkiem Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W 1990 roku z udziałem kilkunastu firm i osób prywatnych założył Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „PREFABET” działającą do dnia dzisiejszego na terenie stacji Dolaszewo Wałeckie.
Aktywnie współpracował z władzami Gminy Szydłowo.

Spółka na bazie starego wyrobiska uruchomiła kopalnię kruszywa, z którego na przestrzeni 15 lat wydobyto na potrzeby budownictwa pilskiego kilkaset tysięcy ton kruszywa.

Czynnie uczestniczył w pracach Krajowego Ruchu Mieszkaniowego. Założyciel Warszawskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.

W roku 1994 na wniosek Ministra Skarbu został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka, a następnie wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PROGRESS”.

Uczestniczył w realizacji projektów wielu aktów prawnych związanych z budownictwem, rozwojem budownictwa i przemysłu materiałów  budowlanych.

Wyrazem uznania całokształtu działalności zawodowej i społecznej były wyróżnienia, odznaczenia stowarzyszeniowe, medale państwowe, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Kawalerski i Oficerski Order Odrodzenia, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd, działacze i pracownicy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 19 kwietnia 2023 roku w kościele św. Karola  Boromeusza w Warszawie.XIII Seminarium Spawanie Metali w Pile
„Wymagania, badania i nowe technologie”
 
XIII SEMINARIUM – SPAWANIE METALI
odbyło się na terenie Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 23 marca 2023 roku
 

Organizatorami seminarium byli:

FSN-T NOT Rada Regionalna w Pile,
Oddział SIMP w Pile,
Oddziałowa Sekcja Spawalników SIMP w Pile,
Koło SIMP przy ANS w Pile,
ANS w Pile, Katedra Inżynierii Mechanicznej w Pile.

Celem Seminarium było skorzystanie z wiedzy praktyków, którzy przedstawiali  nowatorskie metody spawania metali, prowadzone badania oraz systemy jakości w spawalnictwie.

Seminarium odbyło się w trzech etapach.

Pierwsza część przeznaczona była głównie dla młodzieży szkół średnich z okolicy, placówek dydaktycznych związanych z tą tematyką oraz dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi materiałami oraz z technikami spawalniczymi. Renomowane firmy  prezentowały urządzenia spawalnicze różnego typu i ich przeznaczenia.

Części druga i trzecia przeznaczone były dla osób zainteresowanych branżą spawalniczą.
Dla tej grupy uczestników wygłoszono referaty.

 1. „Kwalifikowanie technologii spawania dla spawania laserowego wg ISO 15614-11” – mgr inż. Marek Kołodziej (IWE), SLV GSI POLSKA sp. z o.o. Zabrze.
 2. „Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania i zgrzewania na przykładzie rozwiązań firmy TECHNIKA SPAWALNICZA” – inż. Mirosław Nowak (IWE), TECHNIKA SPAWALNICZA sp. z o.o. Poznań.
 3. „Automatyzacja Fronius – certyfikowana cela z cobotem” – Bartosz Olej, FRONIUS POLSKA sp. z o.o. Gliwice.
 4. „Nowości w ofercie ABICOR BINZEL – urządzenia spawalnicze JESS WELDING” – mgr inż. Jacek Ignasiak (IWE), ABICOR BINZEL sp. z o.o. Opole.
 5. „W dobie podwyżek” – mgr inż. Żaneta Dworkowska (IWE), MESSER POLSKA sp. z o.o. Chorzów.
 6. „Line-Cobot – inteligentne rozwiązania do procesów spawalniczych” – inż. Mateusz Kieniewicz. LINCOLN ELECTRIC sp. z o.o. Bielawa.
 7. „Exaton – materiały stworzone z myślą o jakości, wydajności i kosztach spawania. Przykłady rozwiązań”. – mgr inż. Dariusz Kijowski (IWE), ESAB POLSKA sp. z o.o. Katowice.
 8. „Nowe technologie: zastosowanie kart NFC i monitoringu spawalniczego w urządzeniach NicorMIG firmy Lorch”. – mgr inż. Wojciech Wierzba, RYWAL-FHC sp. z o.o. Warszawa.
 9. „Badania odporności korozyjnej elementów wykorzystywanych w energetyce” – Andrzej Wojtowicz. Sieć Badawcza Łukaszewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa.

Po wykładach nastąpiła część praktyczna związana z pokazem sprzętu i akcesoriów spawalniczych następujących firm:

ABICOR BINZEL, ESAB POLSKA, FRONIUS, RYWAL, LINCOLN ELECTRIC, MESSER POLSKA, TECHNIKA SPAWALNICZA, TERMETAL PIŁA, WELD SYSTEM COMPLEX I MERKLE, WROKLECH, IN TECH MET.

Wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów oraz firm, które zaangażowały się w XIII Seminarium „Spawanie Metali” oraz uczestnikom za przybycie i za udział w wydarzeniu.

Galeria zdjęć z wydarzenia:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Pile


reprezentowali:
Prezes – Łukasz Fornal
Wiceprezes – Jerzy Ćwiszewski

Artykuł został opublikowany w Biuletynie Informacyjnym FSN-T NOT
Nr 10-12  październik-grudzień 2022 roku

Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
14 listopada 2022 roku

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem życzeń imieninowych Wiceprezesowi Leopoldowi Fitowskiemu.

Podczas posiedzenia:
 • zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec września 2022 roku,
 • przedłużono umowę najmu firmie Vermilion,
 • przygotowano projekt umowy na wynajem pomieszczeń w tzw. 'łączniku”,
 • omówiono przebieg prac związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie dobudowanej do Domu Technika klatki schodowej,
 • sporządzano odwołanie od pisma w sprawie rozwiązania umowy trójstronnej dotyczącej korzystania z węzła cieplnego,
 • postanowiono napisać odwołanie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w sprawie zagospodarowania terenu przy Domu Technika od strony parkingów,
 • przedstawiono przebieg spotkania prezesów i dyrektorów Terenowych Jednostek Organizacyjnych zorganizowanego przez Zarząd Główny NOT Warszawa w Domu Technika Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku,
 • zaznajomiono się z przebiegiem prac trwającego przeglądu elektrycznego Domu Technika,
 • poinformowano o przekazaniu do akceptacji Zarządu Dróg i Zieleni projektu tablicy informacyjnej, która ma zostać umieszczona przed Domem Technika.
 • zadecydowano o podjęciu w nowym roku prac związanych z obudową pojemników na nieczystości znajdujących się na parkingu obok Domu Technika,
 • zatwierdzono kontynuowanie umowy najmu na kolejne dwa lata z Zakładem Doskonalenia Zawodowego na dotychczasowych zasadach.


Spotkanie
Prezesów i Dyrektorów
Terenowych Jednostek Organizacyjnych
zorganizowane przez Zarząd Główny FSN-T NOT Warszawa
w Domu Technika
Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku
17-18 października 2022 roku
 
FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile reprezentowali:

Bernard Bartosik – Prezes
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes

           Celem spotkania była wymiana poglądów przedstawicieli władz naczelnych Federacji, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zespołów doradczych z przedstawicielami władz lokalnych środowisk skupionych w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych i omówienie bieżących spraw najbardziej nurtujących środowisko naukowo-techniczne dotyczących sytuacji ekonomicznej, prawnej, organizacyjno-administracyjnej i gospodarki nieruchomościami.


Wyjazd naukowo-techniczny
zorganizowany przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski
Bieszczady 14-17 października 2022 roku

            Podczas wyjazdu zapoznaliśmy się z budową i warunkami technicznymi zapory wodnej w Solinie; odbył się przejazd gondolą oraz wejście na wieżę widokową. Odwiedziliśmy jedno z ostatnich miejsc wypału węgla drzewnego – poznaliśmy zasady wytwarzania, przechowywania i dowiedzieliśmy się o tym jakie jest zapotrzebowanie na ten rodzaj energii. Poznaliśmy historię klasztoru w Komańczy, gdzie przebywał prymas Stefan Wyszyński oraz historię zamku w Krasiczynie wybudowanego w formie czworoboku będącego jednym z największych i najcenniejszych zabytków architektury polskiej.  Zwiedziliśmy Sandomierz, poznaliśmy historię tego miasta i przespacerowaliśmy się trasą podziemną. Na koniec spędziliśmy czas z bohaterami serialu „Ojciec Mateusz”. Byliśmy również w Łańcucie, gdzie podziwialiśmy zamek, wozownię i park.


INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
10 października 2023 roku

Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Radę Regionalną w Pile

reprezentował

Bernard Bartosik – Prezes


Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
6 października 2022 roku
 
Podczas posiedzenia omówiono:
 • wynajem pomieszczeń w Domu Technika,
 • zainstalowanie nowej tablicy informacyjnej,
 • ustalenie dalszych zasad korzystania z węzła cieplnego,
 • usunięcie szkody w dwóch pomieszczeniach Domu Technika.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski
reprezentowali:
Prezes – Mirosław Lisowski
Wiceprezes – Ryszard Belter

Artykuł został opublikowany w Biuletynie Informacyjnym
FSN-T Nr 8-9 sierpień – wrzesień 2022


Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
27 września 2022 roku

Podczas posiedzenia:
 • zapoznano się z wynikami finansowymi działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec sierpnia 2022 roku,
 • sprawdzono dokumenty przygotowane na Walny Zjazd Delegatów FSNT-NOT Rady Regionalnej w Pile,
 • zadecydowano o przeprowadzeniu przeglądu elektrycznego Domu Technika,
 • zatwierdzono projekt nowej tablicy informacyjnej,
 • przedyskutowano sytuację związaną z instalacją węzła cieplnego w budynku Domu Technika,
 • zapoznano się z wynajmem pomieszczeń w tzw. 'łączniku”.

Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
26 września 2022 roku

Przedmiotem posiedzenia była ocena działalności statutowej i gospodarczej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile  w 2021 roku.
Komisja zapoznała się ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
 

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Uchwała nr XXIV Rady Miasta Piły
z 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane.

Usuwamy reklamy z budynku Domu Technika
6 sierpnia 2022 roku


Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
8 lipca 2022 roku

Podczas zebrania:
 • zapoznano się z wynikami finansowymi działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec maja 2022 roku,
 • przedstawiono przebieg i rezultaty wyborów władz na kadencje 2022-2025 w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału w Pile oraz w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddziału Pilskiego,
 • podsumowano przebieg seminarium „Spawanie Metali”,
 • omówiono przebieg zorganizowanego wyjazdu naukowo-technicznego do firmy UNIMETAL w Złotowie,
 • przedstawiono udział FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w pomocy finansowej dla Politechniki Kijowskiej,
 • poinformowano o przebiegu prac w dobudowanej do Domu Technika klatce schodowej,
 • omówiono przygotowanie do rozpoczęcia prac i rozmów związanych z instalacją węzła cieplnego w budynku Domu Technika w Pile,
 • poinformowano o przebiegu prac i rozmów związanych z realizacją uchwały krajobrazowej Rady Miasta Piły,
 • omówiono problem dewastacji pojemników na odpady komunalne,
 • ustalono wysokość opłaty za najem pomieszczenia przez Gabinet Stomatologiczny,
 • ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów na 23 września 2022 roku, godzina 15:00.W Y B O R Y
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski

27 czerwca 2022 roku odbyły się wybory Władz SEP Oddziału Pilskiego
na kadencję 2022-2025
 
Nowym Prezesem wybrany został
Kolega Mirosław Lisowski
 
FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile reprezentował
Członek Zarządu Henryk Dytko
W Y B O R Y
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W PILE

27 czerwca 2022 roku odbyły się wybory Władz SIMP Oddziału w Pile
na kadencję 2022-2025.

Nowym Prezesem wybrany został
Kolega Łukasz Fornal

FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile reprezentował Prezes Bernard Bartosik.WYJAZD NAUKOWO-TECHNICZNY
UNIMETAL  –  ZŁOTÓW
24 czerwca 2022 roku

Wyjazd zorganizowany został przez 
FSN-T NOT Radę Regionalną w Pile

W wyjeździe uczestniczyli członkowie stowarzyszeń wchodzących w skład
FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile oraz pracownicy.

            Wyjazd rozpoczęto wizytą w zakładzie UNIMETAL Sp. z o.o. w Złotowie do którego zaproszeni zostaliśmy przez Prezesa tego zakładu i jednocześnie Wiceprezesa FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Jerzego Ćwiszewskiego. Poznaliśmy historię zakładu. Zwiedziliśmy centrum motoryzacyjne, warsztaty produkcji urządzeń diagnostycznych oraz stację kontroli pojazdów.

            Następnie zwiedziliśmy pałac w Sypniewie wybudowany w II połowie XIX wieku, otoczony parkiem krajobrazowym umieszczonym w „spisie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce”. Obecnie obiekt prywatny z przepięknie wyposażonymi salami restauracyjnymi.

            Kolejnym punktem wyjazdu był pobyt w restauracji „POZIOMKA” w Kujankach, gdzie zapoznaliśmy się z prowadzoną przez właścicieli działalnością gastronomiczną, prowadzeniem własnego browaru oraz spa.

            Wyjazd zakończony został w ośrodku wypoczynkowym UNIMETAL-u znajdującym się nad malowniczym jeziorem Borówko. Przy ognisku odbyło się spotkanie integracyjne uczestników wyjazdu oraz dyskutowano na tematy bieżące związane z działalnością stowarzyszeniową.

Ogromne podziękowania dla kolegi Jerzego Ćwiszewskiego za zaproszenie
i wzbogacenie wiedzy technicznej uczestników wyjazdu.

 


WYJAZD NAUKOWO–TECHNICZNY
OKOLICE MIĘDZYRZECZA

28 MAJA 2022 ROKU
Wyjazd zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski.

Podczas wyjazdu zapoznano się z:

 • systemem umocnień stworzonych dla ochrony wschodniej granicy Niemiec w latach 1934 – 1944 znajdujących się w miejscowości Pniewy koło Międzyrzecza,
 • architekturą i historią zamku w Międzyrzeczu oraz pałacu w Mierzęcinie.

Celem wyjazdu było wzbogacenie wiedzy członków, wymiana doświadczeń oraz integracja.

 XII Seminarium Spawanie Metali w Pile
„Wymagania, badania i nowe technologie”

XII SEMINARIUM – SPAWANIE METALI odbyło się na terenie
Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 
20 maja 2022 roku.

Organizatorami seminarium byli:

FSN-T NOT Rada Regionalna w Pile,
Oddział SIMP w Pile,
Oddziałowa Sekcja Spawalników SIMP w Pile,
Koło SIMP przy ANS w Pile,
ANS w Pile; Katedra Inżynierii Mechanicznej w Pile.

Celem Seminarium było  skorzystanie z wiedzy praktyków, którzy przedstawiali nowatorskie metody spawania metali, prowadzone badania oraz systemy jakości w spawalnictwie.

Seminarium odbyło się w trzech etapach.

            Pierwsza część przeznaczona była głównie dla młodzieży szkół średnich z okolic placówek dydaktycznych związanych z tą tematyką oraz studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi materiałami oraz technikami spawalniczymi. Renomowane firmy prezentowały urządzenia spawalnicze różnego typu i ich przeznaczenia.

Przed rozpoczęciem dalszych części Seminarium przytoczono zasługi i upamiętniono jednego z twórców wcześniejszych seminariów, wybitnego spawalnika kolegę mgr. inż. Zbigniewa Wyrobka.

Część druga i trzecia przeznaczona była dla osób zainteresowanych branżą spawalniczą.

Dla tej grupy uczestników wygłoszono referaty.

 1. „PN-EN 1090: 2018 – wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych – przegląd wybranych zagadnień” – mgr inż. Marek Kołodziej (IWE), SLV GIS POLSKA sp. z o.o. Zabrze.
 2. „Wpływ zawartości CO2 w argonie na jakość złączy spawanych metodą MAG” – inż. Jan Tabaczyński, AIR LIQUIDE sp. z o.o. Kraków.
 3. „Nowa odsłona zgrzewania tarciowego z przeznaczeniem FRICTION STIR WELDING” – niż. Mirosław Nowak (IWE), mgr inż. Paweł Szostek (IWE), Marcin Nowak – TECHNIKA SPAWALNICZA sp. z o.o. Poznań.
 4. „ABICOR BINZEL – najnowsze rozwiązania…” – mgr inż. Jacek Ignasiak (IWE), ABICOR BINZEL sp. z o.o. Opole.
 5. „Gazy osłonowe w spawalnictwie” – mgr inż. Żaneta Suchocka (IWE), MESSER POLSKA sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
 6. „iWave – system do spawania TIG. Pełna swoboda, aby uwolnić swój potencjał spawalniczy” – mgr inż. Patryk Bydłowski, FRANIUS POLSKA sp. z o.o. Gliwice.
 7. „Druty rdzeniowe ze szwem i bez szwu – fakty i mity” – mgr inż. Dariusz Kijowski (IWE), ESAB POLSKA sp. z o.o. Katowice.
 8. „Gwarancja komfortu, bezpieczeństwa i wydajności – Speedtec 3 generacji” – mgr Łukasz Gierszak, LINCOLN ELECTRIC BESTER, BIELAWA.

Po wykładach nastąpiła część praktyczna związana z pokazem sprzętu i akcesoriów spawalniczych następujących firm:
ABICOR BINZEL, AIR LIQUIDE, ESAB POLSKA, FRONIUS, HYDRO TRZCIANKA, LINCOLN ELECTRIC, MESSER POLSKA, TECHNIKA SPAWALNICZA, TERMETAL PIŁA, WELD SYSTEM COMPLEX I MERKLE, WROKLECH.

Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów oraz firm, które zaangażowały się w XII Seminarium „Spawanie Metali” oraz uczestnikom za przybycie i udział w wydarzeniu.

Informacja zamieszczona w
Biuletynie Informacyjnym FSN-T Nr 7 – lipiec 2022 roku

Plakat można pobrać stąd:
Plakat XII seminarium 2022 pdf


POMOC DLA UKRAINY

FSN-T NOT Rada Regionalna w Pile wsparła finansowo inicjatywę Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa dotyczącą wsparcia Politechniki Kijowskiej, która również odczuwa bezpośrednio wpływ barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę.
Zebrane środki finansowe zostaną przekazane fundacji charytatywnej działającej przy Politechnice Kijowskiej i będą wykorzystane na zakup sprzętu dla inwalidów, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób, które straciły zdrowie na wojnie w obronie swojego Kraju.
Członkowie i pracownicy
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady Regionalnej w Pile
z żalem żegnają
Kolegę Tadeusza Rzemykowskiego
Prezesa FSN-T NOT w latach 2016-2021,
który zmarł 23 kwietnia 2022 roku

 Urodził się 8 lipca 1946 roku w Jastrowiu. Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, następnie na tej samej uczelni odbył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz marketingu, uzyskał także uprawnienia eksperta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Karierę zawodową rozpoczął od pracy kolejno w Zakładach Rowerowych „Romet” w Jastrowiu, w Zakładach Stolarki Budowlanej w Mikołajkach, w Kombinacie Budowlanym w Pile, w Centrali Rybnej w Koszalinie, w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile (jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych). Od 1996 roku Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia, a od 2011 roku Generalny Dyrektor Górniczy w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu „Nafta” sp. z o.o. w Pile.

 Od 1986 roku członek i działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). Wyróżniony w 1997 roku Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG, a w 2012 roku Złotą Odznaką Honorową SITPNiG.
 Od 2012 roku Wiceprezes FSN-T NOT Rady Regionalnej NOT w Pile, a w kadencji 2016-2021 Prezes FSN-T NOT Rady Regionalnej NOT w Pile. Odznaczony w 2016 roku Srebrną Odznaką Honorową NOT. W latach 1993-2005, przez trzy kadencje, senator Rzeczpospolitej Polskiej, pełniący funkcję Wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001.
W V kadencji (2001–2005) przewodniczył Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, był również członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W 2010 kandydował do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2014 do Rady Miejskiej miasta Piły. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i regionalnymi.

Tadeusz ogromną ilość czasu społecznie poświęcał na rzecz rozwoju środowiska inżynieryjnego, bardzo chętnie pomagał potrzebującym, zawsze służył dobrym słowem, wspierał w trudnych momentach. Jego wizyty w Domu Technika sprawiały wszystkim ogromną radość i poczucie, że budynek ten jest pod opieką dobrego gospodarza. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, tryskający humorem, nigdy na nic się nie skarżył, zawsze chętnie i z ogromną pasją opowiadał o swojej pracy zawodowej, o pracy w Senacie, a my z zaciekawieniem go słuchaliśmy i podziwialiśmy.
Jego sugestie oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Rady Regionalnej NOT Pile są wciąż uwzględniane przez działaczy.

Z ogromnym ciepłem wypowiadał się o swojej rodzinie, z którą był silnie związany i która była dla Niego bardzo ważna.

Tadeusz był wspaniałym kolegą, mężem, ojcem i dziadkiem.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Opublikowano w Biuletynie Informacyjnym FSN-T NOT
Nr 5-6 maj-czerwiec 2022 roku

Wspomnienia spisane przez zaprzyjaźnione osoby i organizacje
opublikowane zostały również:
w gazecie Tygodnik Nowy z 4 maja 2022 roku nr 18,
w miesięczniku Wiadomości Naftowe i Gazownicze Nr 6 – czerwiec 2022 roku
oraz w Przeglądzie Gazowniczym nr 2/2022

 


 
ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA
4 MARCA 2022 ROKU


Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju
odbędzie się pod hasłem
„Zbudujemy lepsza inżynierię przyszłości”.

Organizatorami są:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawa
oraz Politechnika Warszawska.

Konferencja odbędzie się on-line 4 marca 2022 roku, o godz. 10.30.
Rejestracji do platformy VMS, na której odbędzie się spotkanie można dokonać
pod adresem: https:/sdi.enot.pl/

Do wystąpień w trakcie konferencji zaproszono  wybitnych przedstawicieli środowiska nie tylko inżynierów, ale również naukowców, pracowników administracji, a także studentów.


W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji

Bernard Bartosik – Prezes FSN-T NOT RR w Pile
 

Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
22 lutego 2022 roku

Podczas zebrania:
 • zapoznano się z wynikami finansowymi FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za 2021 rok,
 • ustalono Walny Zjazd Delegatów na wrzesień 2022 roku,
 • zaakceptowano prośbę firmy Vermilion w sprawie terminu płatności za podnajmowane pomieszczenia,
 • zapoznano się z przebiegiem prac w dobudowanej klatce schodowej,
 • zaakceptowano poczynania związane z instalacja węzła cieplnego w budynku Domu Technika,
 • dokonano odbioru wymiany okien w Domu Technika,
 • zaplanowano prace remontowe na 2022 rok,
 • przeanalizowano zapisy uchwały krajobrazowej Rady Miasta Piły,
 • ustalono termin spotkania dotyczącego 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika w Pile.


Wymieniamy okna w Domu Technika
grudzień 2021 roku

Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
19 listopada 2021 roku

Podczas posiedzenia ustalono warunki:
 • wyrażenia zgody na podnajem pomieszczeń firmie VERMILION,
 • podpisania porozumienia w sprawie budowy nowego przyłącza i węzła cieplnego do budynku Domu Technika.
Zapoznano się z:
 • wynikami finansowymi działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na koniec października 2021 roku,
 •  wstępnym planem zagospodarowania terenu na którym obecnie znajduje się budynek Banku PEKAO S.A.

Posiedzenie
Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
10 listopada 2021 roku, godz. 14.00

Podczas spotkania:
 • przedyskutowano wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Energetyki Cieplnej oraz Spółki ONYX budowę nowego przyłącza i węzła cieplnego do budynku Domu Technika,
 • omówiono wyniki finansowe działalności na koniec września 2021 roku,
 • przedstawiono przebieg spotkania Wielkopolskiej Rady Porozumienia TJO, które odbyło się w Domu Technika w Poznaniu 26 października 2021 roku,
 • zapoznano się z pismem w sprawie podnajmu pomieszczeń obecnie wynajmowanych przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK,
 • omówiono przebieg prac związanych z zakończeniem budowy klatki schodowej oraz Jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika w Pile.


SPOTKANIE
WIELKOPOLSKIEJ  RADY POROZUMIENIA
POZNAŃ
26 października 2021 roku


         W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rad FSN-T NOT z Poznania,
z Kalisza, z Konina i z Piły.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali:
 
 Bernard Bartosik – Prezes
Jerzy Ćwiszewski – Wiceprezes
 
W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa Wiceprezes Tadeusz Pawłowski.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń działalności Terenowych Jednostek Organizacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Podczas potkania złożono gratulacje nowo wybranym członkom władz naszego Stowarzyszenia na kadencję  2021-2025.


Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
14 października 2021 roku

Podczas posiedzenia:
 1. Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec sierpnia 2021 roku.
 2. Omówiono udział w obchodach 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP oraz inauguracji Roku Akademickiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
 3. Przedstawiono wyniki wyborów władz Zarządu Głównego FSN-T NOT.
 4. Wybrano przedstawicieli na spotkanie Wielkopolskiej Rady Porozumienia.
 5. Przedstawiono propozycje obchodów 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 6. Omówiono wyjazd naukowo-techniczny zorganizowany przez SEP Oddział Pilski obejmujący okolice Jeleniej Góry oraz wstępnie zaplanowano na przyszły rok wyjazd członków SN-T do firmy UNIMETAL w Złotowie.
 7. Przedyskutowano sprawy bieżące działalności: wynajem pomieszczeń, remonty oraz zagospodarowanie terenów przyległych do Domu Technika.INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022
PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE

11 października 2021 roku


Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelną Organizację Techniczną
Radę Regionalną w Pile

reprezentował

Bernard Bartosik – Prezes 
JUBILEUSZ 85-LECIA
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
8 października 2021 roku


W uroczystości uczestniczył

Jerzy Ćwiszewski
 Wiceprezes FSN-T NOT RR w Pile

Proszę kliknąć zdjęcie, by je powiększyć.WYJAZD
NAUKOWO-TECHNICZNY
JELENIA GÓRA I OKOLICE
30 września – 3 października 2021 roku

        Wyjazd zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski.

Podczas wyjazdu między innymi:
 •  zapoznano się z konstrukcją najwyższej wieży widokowej Sky Walk w Polsce znajdującej się na zboczu Góry Świeradowiec – 1037 m n.p.m. z przezroczystą platformą na szczycie,
 • uczestnicy zwiedzili zaporę wodną w Pilchowicach – zapoznali się z historią jej budowy, funkcjonowaniem oraz przeznaczeniem,
 • uczestnicy poznali konstrukcję murów dworu obronnego w Siedlęcinie oraz zwiedzili schronisko „Perła Zachodu” usytuowane tuż nad krawędzią stromego urwiska,
 • uczestnicy poznali historię Świątyni Pokoju w Jaworze; jest to Ewangelicki Kościół Pokoju – zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
 • uczestnicy odbyli spacer po Jeleniej Górze, ogrodzie botanicznym ARBORETUM w Wojsławicach  oraz pijalni wód w Świeradowie Zdroju.
WYBORY WŁADZ NACZELNYCH
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 
KADENCJA 2021-2025

Wybory odbyły się 27 września 2021 roku.

PREZES
Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP)

ZARZĄD
Stefan Góralczyk (TKiHT), Marek Grzywacz (SEP), Jerzy Markowski (SITG),
Tadeusz Pawłowski (SIMP), Kamil Wójcik (SWTP),
Bożena Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Dawid Myszka (STOP).

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka (PZITB),
Anna Różycka (SITK RP), Łukasz Zieliński (SWTP), Cezary świstak (SITLiD),
Juliusz Talarczyk (SEP). 
Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
21 września 2021 roku

Podczas zjazdu:

 1. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe (bilans) FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za 2020 rok.
 2. Zatwierdzono (częściowo zrealizowany) plan pracy FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na 2021 roku – zapoznano uczestników zebrania z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile za okres 2017-2020.
 4. Dokonano wyboru nowych władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile na kadencję 2021-2025.

ZARZĄD

Bernard Bartosik  (PZITB) – Prezes

Jerzy Ćwiszewski (SIMP) – Wiceprezes

Leopold Fitowski (TKP) – Wiceprezes

Zbigniew Chojnacki (SEP) – Sekretarz

Mirosław Lisowski (SEP) – Członek

Henryk Dytko (SITPNiG) – Członek

Łukasz Fornal (SIMP)- Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Wioletta Jarek (SITPNiG) – Przewodnicząca

Edmund Kuźniak (SEP) – Sekretarz

Wiesław Słodowicz (SIMP) – Członek

Na koniec przekazano podziękowania ustępującym działaczom władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile kol. Tadeuszowi Rzemykowskiemu, kol. Bolesławowi Kosowiczowi i kol. Lechowi Żakowi.Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
15 września 2021 roku
 

     Tematem posiedzenia była ocena działalności statutowej i gospodarczej FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile w 2020 roku.

     Z uwagi na kończącą się kadencję działalności władz FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowanym sprawozdaniem merytoryczno-finansowym za okres 2017-2020.
Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
4 sierpnia 2021 roku
 
     Zebranie poświęcone było sprawom związanym z przeniesieniem węzła cieplnego i zagospodarowaniem terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.

     W drugiej części zebrania uczestniczyli przedstawiciele firmy Spółka ONYX – Bulwary Sp. z o.o. w Pile.Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
29 lipca 2021 roku

Podczas posiedzenia:

 1.  Omówiono przeniesienie węzła cieplnego oraz zagospodarowanie terenów przylegających do działki na której znajduje się Dom Technika.
 2.  Zapoznano się z wynikami finansowymi działalności na koniec czerwca 2021 roku.
 3.  Omówiono przebieg remontu Domu Technika związanego z wymianą oświetlenia bocznego korytarzy.
 4.  Przedstawiono przebieg i wyniki zebrania wyborczego TJO FSN-T NOT województwa wielkopolskiego.
 5.  Zatwierdzono zmiany w zatrudnieniu na stanowisku dozorcy i konserwatora zieleni.
 6.  Przedstawiono zmiany w wynajmowanych pomieszczeniach Domu Technika.
 7.  Zatwierdzono regulamin wyborów Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
ZEBRANIE WYBORCZE
TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FSN-T NOT
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

POZNAŃ, 3 lipca 2021 roku

        W zebraniu brali udział przedstawiciele Rad FSN-T NOT w Poznaniu, Kaliszu Koninie i Pile.

        Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionalną w Pile, zgodnie z Uchwałą z 24 września 2020 roku Walnego Zjazdu Delegatów TJO FSN-T NOT RR w Pile reprezentowali:

 • Kolega Jerzy Ćwiszewski,
 • Kolega Lech Żak.

        Zebranie odbyło się w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie wyborczym delegatów do Rady Krajowej FSN-T NOT wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 87/XXV Rady Krajowej z 4 września 2020 roku.

W głosowaniu tajnym Delegatem do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Zbigniew Bajcar, reprezentant TJO z Konina.

W głosowaniu tajnym Zastępcą Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrany został:

 • Kolega Edmund Przybyłowicz, reprezentant TJO z Poznania.

        Protokół zebrania wyborczego znajduje się w dokumentach FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile.
Zebranie Zarządu FSN-T NOT Rady Regionalnej w Pile
9 czerwca 2021 roku
 
Podczas zebrania:
 1. Przedstawiono wyniki finansowe Stowarzyszenia na koniec kwietnia 2021 roku.
 2. Poinformowano o końcowym rozliczeniu z ZG FSN-T NOT z tytułu opłaty majątkowej.
 3. Omówiono przebieg remontów Domu Technika:
 4. Przedyskutowano przebieg prac związanych z doprowadzeniem do odbioru dodatkowo wybudowanej klatki schodowej.
 5. Przedyskutowano zagospodarowanie terenów przylegających do działki, na której znajduje się Dom Technika oraz konieczność rozpoczęcia rozmów na temat przeniesienia węzła cieplnego.
 6. Poinformowano o zbliżającym się jubileuszu 30-lecia oddania do użytkowania Domu Technika.
 7. Ustalono termin posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów SN-T.
 8. Zapoznano się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” oraz z zasadami naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.
 9.  
 
           

Posiedzenie Zarządu FSN-T NOT
Rady Regionalnej w Pile
25 lutego 2021 roku


Podczas posiedzenia:

 1. Przedstawiono wyniki finansowe za 2020 rok i wyniki finansowe za styczeń 2021 roku.
 2. Ustalono termin Walnego Zjazdu Delegatów SN-T sprawozdawczo – wyborczego na wrzesień bieżącego roku.
 3. Zatwierdzono plan remontów Domu Technika na 2021 rok: remont zaworów głównych CO, położenie wykładziny w częściach korytarzy, dalsza wymiana okien.
 4. Omówiono wynajem pomieszczeń przez firmę ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK.
 5. Przedstawiono ofertę dewelopera w sprawie kupna Domu Technika.
 6. Poinformowano członków Zarządu o przypadającej w 2021 roku trzydziestej rocznicy oddania do użytkowania Domu Technika w Pile (nastąpiło to 1 września 1991 roku).
 7. Zapoznano się z realizacją opłat w stosunku do Zarządu Głównego FSN-T NOT w ramach podpisanego porozumienia.


  

cropped-not_blue.jpg

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Pile świadczy usługi w zakresie:

ŚWIADCZONE USŁUGI

Wynajem pomieszczeń:

 • Biura
 • Sale konferencyjne, wykładowe (istnieje możliwość skorzystania z usług lokalu gastronomicznego, który znajduje się w Domu Technika)

Usługi branżowe:

 • Wyceny: nieruchomości, ruchomości, środków trwałych
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego – w tym pojazdów mechanicznych
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Wykonywanie dokumentacji technicznych w zakresie ochrony środowiska (operaty)
 • Ocena minimalnych wymagań BHP dla maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie deklaracji zgodności wyrobów z PN
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Usługi tłumaczeniowe

Kursy oraz szkolenia:

 • BHP dla pracowników na stanowiskach:
  • robotniczym
  • administracyjno-biurowym
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • służb BHP
 • Operator wózków widłowych
 • Energetyczne
  • Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • Językowe
 • Inne – tematyka do uzgodnienia

Usługi kserograficzne

Laminowanie oraz bindowanie dokumentów

NOT Piła

Follow by Email